Samen bouwen aan vertrouwen

Als je niet meer beter kunt worden

Als je niet meer beter kunt worden is het niet makkelijk om daarover na te denken en er met anderen over te spreken. Het kan nog moeilijker zijn om over je levenseinde te spreken.

Samen-bouwen-aan-vertrouwen.jpg

Door middel van de volgende vier filmpjes willen wij patiënten, hun naasten en hun hulpverleners stimuleren en ondersteunen bij de onderlinge communicatie en bij het samen keuzes maken als iemand niet meer beter kan worden.

De filmpjes zijn in eerste instantie bedoeld voor ouderen met kanker. Maar de tips die u gaat zien, zijn zeker ook goed bruikbaar voor (ook jongere) mensen met een andere ziekte dan kanker. De filmpjes zijn zowel afzonderlijk als achter elkaar te bekijken.

De zorgverleners
willen wij uitdagen om tijdens het kijken:

  • zich te verplaatsen in de patiënt
  • zich te spiegelen of de wijze waarop men als zorgverlener zorg geeft, aansluit bij de behoeften van de patiënt
  • ideeën op te doen hoe men als zorgverlener de patiënt en naasten (meer) kan ondersteunen in de palliatieve fase.
     

Deel 1 Een moeilijk gesprek

Deel 2: Samen delen levert meer op

Deel 3: Als er veel op je afkomt

Deel 4: Samen keuzes maken, samen de zorg vooruit organiseren

Alle vier de filmpjes achter elkaar:

Eigen ervaringen
Deze filmpjes zijn ontstaan door gebruik te maken van de eigen ervaringen van patiënten, hun naasten en hulpverleners. In de filmpjes vindt u diverse tips. Zo mag u verwachten dat een arts u en uw naaste uitnodigt voor een gesprek en voor een vervolggesprek. Maar u kunt ook zelf een extra gesprek vragen. Belangrijk is om u goed voor te bereiden en daarbij een vertrouwd iemand mee te nemen. We willen benadrukken dat iedereen verschillend is: zoek vooral zelf en samen wat bij ú past.

Samen bouwen aan vertrouwen
Het idee voor deze filmpjes is ontstaan tijdens het project “Samen bouwen aan vertrouwen” waarin het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam met een aantal partijen nauw samenwerkt om de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken waren diverse huisartsen en verpleegkundigen betrokken. Het onderzoek en de ontwikkeling van de filmpjes werden gedaan door Vilans, Leerhuizen Palliatieve Zorg en het NPZR&o. De bijdragen van patiënten, mantelzorgers en hulpverleners waren daarbij onmisbaar.

Brochure
Aansluitend op de filmpjes is een brochure gemaakt. Download hier de brochure Samen Bouwen aan Vertrouwen. Indien u een gedrukte versie van de brochure wenst, dan kunt u deze opvragen bij de netwerkcoördinator via deze link.

Kaartje
Om patiënten, hun naasten en hun zorgverleners op deze websitepagina met de brochure en filmpjes te attenderen, is een kaartje gemaakt. Indien u een aantal kaartjes wilt ontvangen,  kunt u dit via deze link opvragen bij de netwerkcoördinator.

Download hier het kaartje Samen Bouwen aan Vertrouwen als pdf.

Met dank aan
Deze filmpjes zijn tot stand gekomen dankzij subsidie van het KWF.

De muziek is geheel belangenloos verzorgd door:
Midsummer Waltz 
Componist: Mirek Walton
Uitgevoerd door: Nuevo Nocturna www.nocturna.nl
Viool: Charlotte Dupuis
Gitaar: Mirek Walton
Contrabas: Alexander Vocking

De vormgeving van de filmpjes, brochures en het kaartje werd gedaan door Graphic Grocery .

 

 

Contact