Implementatie SigMa methodiek

Samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners

De situatie van verpleeghuisbewoners verandert voortdurend. Het is belangrijk dit snel op te merken en te bespreken. Door dit ‘signaleren en markeren’ kan de zorg worden aangepast aan de veranderende zorgbehoeften. Omdat verzorgenden de meeste tijd met bewoners doorbrengen, hebben zij hierbij een belangrijke rol. Op basis van de ervaringen in de praktijk is de SigMa-methodiek ontwikkeld. Bekijk hier de introductiefilm van de SigMa methodiek.

Over het project

Dit project implementeert de SigMa-Methodiek en de bijbehorende set instrumenten in verpleeghuizen met behulp van een train-de-trainer aanpak. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen. Bij deze methodiek worden instrumenten geïmplementeerd die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeuring signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners.

Naast het NPZR&o en de onderzoekers van Amsterdam UMC nam Lelie zorggroep deel aan dit project

Vanuit Lelie zorggroep, locaties Slingedael en Tussendael is het SigMa-project met groot enthousiasme opgepakt. Doel is om bij de bewoners met het syndroom van Korsakov tijdig te signaleren en vervolgens te markeren wanneer de palliatieve fase ingaat.

  • Onder signaleren wordt verstaan: het tijdig opmerken van veranderingen in de situatie van een bewoner.
  • Onder markeren wordt verstaan: het bespreken van de gesignaleerde veranderingen met collega’s, behandelaren en/of bewoners en naasten.

Daarmee kan proactief een plan worden gemaakt voor optimale zorg in de laatste levensfase. Bij deze doelgroep is dat nog vrij onbekend terrein en is er beperkt mantelzorg aanwezig.

Het mooie van dit onderzoek is, dat het bottom-up wordt ontwikkeld: vanuit de medewerkers die de bewoners dagelijks zien en helpen. Daarmee wordt het draagvlak vergroot, wat gebleken is op locaties waar de SigMa-methodiek eerder is toegepast. Nieuw aan de huidige werkwijze is, dat er twee co├Ârdinatoren vanuit de locatie alles vorm geven, ondersteund door Masha Zee, junior onderzoeker onder begeleiding van senior onderzoeker Roeline Pasman vanuit AmsterdamUMC.

De projectleider vanuit het NPZR&o is Sandra Post-v/d Burg.

Op de website van ZonMw staan interviews over de implementatie van de SigMa methodiek

Eindrapportage:
Het Sigma project is afgesloten en goedgekeurd door ZonMw. Bekijk hier de eindrapportage van de implementatie Sigma methodiek

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 

Contact