Zorgverleners

Palliatieve zorg

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 150.000 mensen. Zo’n 70% van die overlijdens komt voor de arts niet onverwacht. Vrijwel al deze 105.000 patiĆ«nten zullen in hun laatste levensfase naar verwachting enige vorm van palliatieve zorg nodig hebben: zorg voor mensen waarvan de levensverwachting – om wat voor reden dan ook – begrensd is.

Wat is palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland omschrijft het begrip palliatieve zorg als volgt:

'Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiĆ«nten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.’ 

Zie ook: palliaweb.nl

 

Contact