Patiënten en naasten

Wanneer u niet meer beter kan worden, krijgt u palliatieve zorg. Palliatief betekent verzachtend. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing maar op welzijn en het zo comfortabel mogelijk maken door het voorkomen en verminderen van klachten. 

Palliatieve zorg is: "Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen toevoegen aan het leven"

Contact