Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom adviseert het NPZR&o om met richtlijnen en protocollen te werken.

Pallialine
Pallialine is een product van de het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site staan richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg. De Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg met aanbevelingen zijn opgesteld vanuit uit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. De richtlijnen en de bijhorende samenvattingen zijn in 2010 ook uitgegeven in boekvorm. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn.


Tijdig praten over het levenseinde

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. De publicaties 'Tijdig praten over het levenseinde' helpen artsen en patiƫnten om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke vragen het gesprek te voeren.

Meer informatie en de publicaties vindt u via deze link: Tijdig praten over het levenseinde - KNMG


Handreiking Kindercardiologie en Kinderpalliatieve Zorg

Kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening hebben veelal een verkorte levensverwachting en behoeven, volgens de WHO-definitie, comfortzorg/ kinderpalliatieve zorg. Een landelijke werkgroep van kindercardiologen heeft daarom een handreiking speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld voor professionals, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici, (ortho-)pedagogen, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening. De handreiking geeft aanbevelingen voor de organisatie van comfortzorg (ook wel kinderpalliatieve zorg genoemd), voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening en hun gezinnen, vanaf het moment van diagnose.

Meer informatie en de handreiking vindt u via deze link: Handreiking Kindercardiologie en Kinderpalliatieve zorg

Contact