Over rouw en nazorg

Het bieden van nazorg is onderdeel van de het palliatieve zorgproces zoals benoemd in het model van Lynn & Adamson 2003 en in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Voor rouwen bestaat geen protocol:

Over het vormgeven van nazorg binnen het palliatieve zorgproces schreef een werkgroep Rouw en Nazorg in opdracht van het NPZR&o in 2016 een adviesnota . Bij dit advies wordt rekening gehouden met de setting waarbinnen de zorgprofessionals en vrijwilligers werkzaam zijn met oog voor de diversiteit binnen het werkgebied van het NPZR&o. Klik hier voor de adviesnota Voor Rouwen bestaat geen Protocol

Toolkit Rouw en Nazorg:

Hier vindt u een aantal bestanden die u als zorgprofessional verder kunnen helpen bij het voeren van nazorggesprekken. Om een bestand te openen, klikt u op de titel van het bestand.

 • Handreiking Het Nazorggesprek
  Deze handreiking geeft invulling aan de randvoorwaarden voor zorgorganisaties om invulling te geven aan de standaard en criteria van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor wat betreft het domein ‘verlies en rouw’. Het bevat onder andere informatie over doelen van het nazorggesprek, praktische informatie en richtlijnen om het nazorggesprek te organiseren en een uitgebreide handreiking voor het voeren van een effectief nazorggesprek.
   
 • Invulbrief nazorggesprek
  Zorgmedewerkers/organisties kunnen deze brief als basis gebruiken om een nabestaande uit te nodigen voor een nazorggesprek.
   
 • Factsheet financiering nazorg
  De werkgroep Rouw & Nazorg heeft een aantal feiten op een rij gezet met betrekking tot de financiering van het nazorggesprek.
   
 • Competenties
  Vaardigheden voor medewerkers in de zorg voor het adequaat signaleren van existentiële rouw tijdens nazorg bij patiënten.
   
 • Folder rouw en nazorg
  Een folder voor de nabestaanden met informatie over rouw en rouwverwerking en de emotie die de nabestaanden kunnen hebben na het verlies van een dierbare.

 

 

Contact