Psychosociale behoeften intimiteit & seksualiteit

Sinds 1 november 2020 is het project over de psychosociale behoeften rond het thema intimiteit en seksualiteit gestart. Doel van dit project is verbetering van palliatieve zorg in de regio als het gaat om gesprekken rondom intimiteit en seksualiteit bij patiënten met ongeneeslijke kanker.

Vanuit het Erasmus MC, Maasstad ziekenhuis en Humanitas ervaren verpleegkundigen dit thema ook als knelpunt en geven aan onvoldoende handvatten te hebben om gesprekken te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Hierdoor ontvangen patiënten niet de zorg die zij nodig hebben. Een van de redenen waarom de deelnemende organisaties graag meedoen met het project.

Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen verpleegkundigen psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit bespreken met patiënten en naasten. De bedoeling is dat zij minder verlegenheid ervaren bij patiënten en eventuele partners met kanker in de laatste levensfase door gesprekken aan te gaan over psychosociale zorgbehoeften en over vragen over intimiteit en seksualiteit. Deze gesprekken zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en meer kwaliteit voor de patiënt en zijn of haar naasten.

Twee gevalideerde meetinstrumenten (Lastmeter & PLISSIT) worden geïmplementeerd in het Erasmus Medisch Centrum, Maasstad ziekenhuis en Humanitas en dragen bij aan een verbetering van de zorgkwaliteit.  

De onderzoekers, contactpersonen en de projectleider hebben met elkaar kennis gemaakt en wederzijdse verwachtingen uitgesproken. de 'kartrekkers' zijn aangesteld, zij zullen binnen hun organisatie vorm gaan geven aan dit project. Een bijeenkomst vond plaats van het co-creatie team en deze bijeenkomst zal binnenkort geëvalueerd worden met de ketencoördinator.

De gecombineerde gespreksinterventies tijdens en na het project zullen verspreid worden binnen het netwerk.

Projectleider vanuit het NPZR&o: Babs Rikkelman

Op de website van ZonMw staan interviews over Praten over intimiteit en seksualiteit bij ongeneeslijke kanker.

Lees hier de   samenvatting van de voortgangsrapportage d.d. 22 januari 2022.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 

 

Contact