Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Ongeveer de helft van de mensen die jaarlijks in Nederland overlijden, wil thuis sterven. Deze mensen willen het liefst thuis in een vertrouwde omgeving hun leven afsluiten, met degenen die hen dierbaar zijn. Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, ook wel mantelzorgers genoemd, de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen.

Ook als er professionele zorg is, kan het verzorgen van iemand in de laatste levensfase erg zwaar zijn. De stervende wordt zoveel mogelijk bijgestaan, terwijl een naaste zelf ook veel te verwerken heeft. Het is soms moeilijk om dat lang vol te houden. Dan kan men een beroep doen op vrijwillige palliatieve zorg.


Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam (VTZ Rotterdam)
VTZ-Rotterdam helpt graag en kosteloos terminaal zieke mensen die thuis willen sterven, en de partner, kinderen, vrienden of buren die bij hun verzorging zijn betrokken. Hiervoor staat een heel netwerk van opgeleide vrijwilligers klaar. Deze vrijwilligers richten zich op de wensen van de zieke. Zo maken zij de zorg minder zwaar voor de mensen om de zieke heen.

Contact