Palliatieve zorg bij kinderen

Palliatieve zorg bij kinderen

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduur beperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Palliatieve zorg bij kinderen vraagt echter om een specifieke benadering en specialistische kennis.

Kinderpalliatieve zorg wordt toegepast en georganiseerd in de situatie waarin de patient zich bevindt: in een ziekenhuis, een instelling, of thuis. Het actief bieden van kinderpalliatieve zorg helpt om kwaliteit van leven van de hele familie te verbeteren, gedurende het gehele ziekteproces.

Kinder Comfort Team

Een Kinder Comfort Team is een multidisciplinair team in een ziekenhuis, dat optimale palliatieve zorg voor alle kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening en hun gezin wil bieden. Binnen het team werken gespecialiseerde kinderartsen, verpleegkundigen en het psychosociaal zorg team samen. Klik hier voor meer informatie over Kinder Comfort Teams.

Organisaties die gespecialiseerd zijn op het gebied van kinderpalliatieve zorg:

 

Contact