Palliatieve zorg bij kinderen

Palliatieve zorg bij kinderen

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduur beperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Palliatieve zorg bij kinderen vraagt echter om een specifieke benadering en specialistische kennis.

Kinderpalliatieve zorg wordt toegepast en georganiseerd in de situatie waarin de patient zich bevindt: in een ziekenhuis, een instelling, of thuis. Het actief bieden van kinderpalliatieve zorg helpt om kwaliteit van leven van de hele familie te verbeteren, gedurende het gehele ziekteproces.

Een Kinder Comfort Team is een multidisciplinair team in een ziekenhuis, dat optimale palliatieve zorg voor alle kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening en hun gezin wil bieden. Binnen het team werken gespecialiseerde kinderartsen, verpleegkundigen en het psychosociaal zorg team samen. Klik hier voor meer informatie over Kinder Comfort Teams.

Op 26 september 2018, is Stichting PAL officieel overgegaan naar Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg werkt samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is één centraal punt voor alle vragen en activiteiten rond kinderpalliatieve zorg in Nederland. Een netwerkorganisatie waar kind en gezin, zorgverlener en beleidsadviseur terecht kunnen met vragen.

Deze link opent de website Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

Het netwerk ondersteunt en begeleidt gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners.

Klik hier voor meer informatie over het Netwerk Integrale Kindzorg

 

Contact