Palliatieve Thuiszorg

(PaTz) Palliatieve zorg in de keten

Steeds meer mensen willen (ondanks complexe ziektebeelden) thuis kunnen sterven. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging en om gerichte ondersteuning door consulenten palliatieve zorg. Belangrijk is ook dat patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord.

De PaTz-bijeenkomsten zijn hierbij een prima instrument. Elke twee maanden komen huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten bij elkaar om de palliatieve patiënten te bespreken en afspraken te maken voor de samenwerking.

Filmpje over de PaTz methodiek:

Met dank aan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en Stichting PaTz.

Deelnemers over PaTz:

  • “Samenwerken geeft meer kwaliteit en meer voldoening”
  • “Samenwerken maakt dat we effectiever worden en samen beter de patronen gaan zien”
  • "Palliatieve zorg is een mooi voorbeeld van Goede zorg.
  • Dit instrument is ook te gebruiken voor het inrichten van multidisciplinair overleg over thema's als kwetsbare ouderen"

 

 

Contact