Zorg vanuit overige initiatieven

Volgens GGD-gegevens zijn er in Rotterdam meer dan drieduizend ouderen die ernstig vereenzaamd zijn en behoefte hebben aan contact of een goed gesprek. Aangezien een groot deel van de Rotterdamse bevolking geen band heeft met een kerk, moskee of levensbeschouwelijk genootschap, hebben veel ouderen geen ‘adres’ waar ze met hun levensvragen heen kunnen. In sommige Rotterdamse wijken zijn daarom initiatieven genomen om nieuwe vormen van geestelijke zorg beschikbaar te stellen voor wijkbewoners los van kerkorganisaties of zorginstellingen.

Deze vormen van geestelijke zorg richten zich tot op heden meer op wijkbewoners met levens- en zingevingsvragen in het algemeen en niet specifiek op mensen in een palliatieve fase en hun naasten. Volgens onderzoek van de Rotterdamse Dienst Sozawe bestaat behoefte aan geestelijke zorg met name bij mensen met een allochtone achtergrond, bij ouderen en bij mantelzorgers.

 

Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken

De doelstelling van het Centrum voor Levensvragen voor Rotterdam & omstreken is:

  •  
  • bevorderen dat er voor bewoners en verwijzers een toegankelijk en samenhangend aanbod is van ondersteuning bij levensvragen en zingeving;
  •  
  • inzichtelijk maken van het aanbod in Rotterdam & omstreken;
  •  
  • onderlinge uitwisseling tussen de deelnemende projecten en geestelijk verzorgers;
  •  
  • bevorderen van de kwaliteit van de projecten onder andere door samenwerking op het vlak van deskundigheidsbevordering.

Contact:

 

MOTTO

MOTTO staat voor Meelevende Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende Ouderen en is een vrijwilligersproject van de stichting Samen010. De vrijwilligers van MOTTO bezoeken ouderen thuis. Ze bieden een luisterend oor en zijn gesprekspartner voor de oudere.

MOTTO werkt met geselecteerde, doorgaans zelf al wat oudere vrijwilligers die door een geestelijk verzorger worden getraind en gecoacht. 

Contact:

 

Levinas Centrum
In gezondheidscentrum Levinas werken artsen, apothekers, fysiotherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten, geestelijk verzorgers en nog tal van andere disciplines samen aan het welzijn en de gezondheid van hun patiënten. Geheel volgens de filosofie van de naamgever Emmanuel Levinas stellen de zorgverleners de mens centraal en zien hem als veel meer dan alleen een aandoening of kwaal. Geestelijke zorg is integraal onderdeel van het aanbod van Levinas. 

Contact:

 

De Vruchtenburg, voor psychische klachten bij kanker
Bij de specialistische behandelteams van FortaGroep de Vruchtenburg wordt psycho-oncologische zorg geboden aan mensen met kanker, naasten en nabestaanden wanneer er door confrontatie met kanker psychische klachten zijn ontstaan die het dagelijks functioneren belemmeren.  U kunt bij De Vruchtenburg terecht, zowel tijdens als kort na de medische behandeling voor kanker, wanneer u vastloopt tijdens het herstel of wanneer er psychische problemen ondervonden worden op de langere termijn.

Contact:

 

Humanistisch Geestelijk Verzorgers
Sinds de negentiende eeuw bestond er geestelijke verzorging maar was deze beperkt tot de godsdiensten. Met de oprichting van het Humanistisch Verbond werd geestelijke verzorging ook beschikbaar voor mensen zonder godsdienst. Door druk van het Humanistisch Verbond werd het ‘humanisme’ officieel erkend als levensbeschouwelijke stroming, en kwamen er ook ‘humanistisch geestelijk verzorgers’.  Tegenwoordig doen deze humanisten werk in de in de zorg, gevangenis en in het leger.

Contact:

 

Steun bij verlies

Het Landelijk Steunpunt Verlies wil de aandacht voor rouw in de privésfeer en in de samenleving bevorderen. Nabestaanden kunnen terecht bij het Centrum voor Verlies en Rouw. Het Landelijk Steunpunt Verlies geeft mensen de gelegenheid om op eigenwijze hun verlies te dragen en in hun leven te integreren door laagdrempelige informatie en steun voor verliesdragers aan te bieden die geconfronteerd worden met verlies van een dierbare, gezondheid, relatie en werk. 

Contact:
Website: www.steunbijverlies.nl

Contact