Keten Hoogvliet Pernis

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator.
De functie van voorzitter is vacant, ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06- 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2021 wanneer de keten Hoogvliet/Pernis in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Hoogvliet/Pernis wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2021
 

22 maart 2021
Bespreken jaarplan 2021
Thema: Persoonlijk balans, evenwichtige zorgverlener.
Doelen: De ketendeelnemers hebben kennis genomen van de activiteiten en het jaarplan voor 2021. De ketendeelnemers hebben kennis genomen over het reflecteren en bespreken van de impact die het werken in de (palliatieve) zorgverlening met zich meebrengt.
Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 1: Kernwaarden en principes: zorgverleners en vrijwilligers zijn zich bewust van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben op henzelf. Zij reflecteren op hun eigen houding en handelen en hebben oog voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin zorg voor zichzelf en voor hun collega's.


31 mei 2021
Thema: Gebruik van Meetinstrumenten.
Doel: door middel van casuïstiekbespreking inzicht krijgen in de inzet en gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve fase.
Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 1: Kernwaarden en principes: voor de zorgverlener: Neem altijd een zo volledig mogelijke anamnese af met aandacht voor alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel). Overweeg het gebruik van passende meetinstrumenten.


20 september 2021
Thema: De rol van de Scen Arts
Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over de rol van de scen arts in verband met de euthanasieprocedure
Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 7: stervensfase


22 november 2021
Input voor het Jaarplan 2022
Thema: Interculturele zorg rond het levenseinde bij hindoestaanse palliatieve patiënten.
Doelen: De deelnemers geven input over mogelijke themabijeenkomsten in 2022. De deelnemers hebben kennis genomen over de ziektebeleving en visie op sterven bij hindoestaanse palliatieve patiënten.
Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 9: Cultuur
De patiënt en diens naasten ontvangen van betrokken zorgverleners ondersteuning passend bij hun culturele achtergrond. Zo nodig worden experts of organisaties met kennis van de desbetreffende culturele achtergrond betrokken bij deze zorg.

Contact