Keten Hoogvliet Pernis

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator.
De functie van voorzitter is vacant, ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06- 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2023 wanneer de keten Hoogvliet/Pernis bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Hoogvliet/Pernis wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2023

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema's: COPD en palliatieve zorg & Jaarplan 2023
 • Doelen:
  • de deelnemers krijgen informatie over begeleiding en behandeling van mensen met gevorderde COPD met aandacht voor verschillende dimensies.
  • de deelnemers hebben kennis genomen over de activiteiten en het jaarplan voor 2023.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.1, markering
  • domein 2.3, proactieve zorgplanning
  • domein 3, fysieke dimensie

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: samenwerking met het wijkteam (WMO)
 • Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over de samenwerking met het WMO wijkteam.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 5, sociale dimensie

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: bewust stoppen met eten en drinken
 • Doel: door middel van casuïstiekbespreking krijgen de deelnemers inzicht in de begeleiding/ondersteuning van palliatieve patiënten die bewust stoppen met eten en drinken.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.2, gezamenlijk besluitvorming.
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 3, fysieke dimensie

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: ethiek volgens de CURA methodiek en input voor het Jaarplan 2024
 • Doelen:
  • de deelnemers hebben kennis genomen over de CURA methodiek
  • de deelnemers geven input over mogelijke themabijeenkomsten in 2024.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 10, ethisch en juridisch
Contact