Keten Hoogvliet Pernis

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator.
De functie van voorzitter is vacant, ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06- 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2024 wanneer de keten Hoogvliet/Pernis bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2024 van de keten Hoogvliet/Pernis wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2024

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: bewust stoppen met eten en drinken 
 • Doel: inzicht krijgen over begeleiding/ondersteuning van palliatieve patiënten die bewust stoppen met eten en drinken. 
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.2, gezamenlijke besluitvorming
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 3, fysieke dimensie 

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: Aandacht voor Intimiteit, Nabijheid en Seksualiteit 
 • Doel: de deelnemers krijgen tips om dit onderwerp bespreekbaar te maken.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid 

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: palliatieve zorg bij mensen met een niet westerse achtergrond
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over begeleiding van mensen met een niet westerse achtergrond.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid 
  • domein 9, cultuur

Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Laurens thuiszorg, Stelle 32, 3191 KE Hoogvliet
 • Thema: palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten.
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over begeleiding en ondersteuning bij psychiatrische patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid
  • domein 4, psychische dimensie
Contact