Keten Hoogvliet Pernis

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator.
De functie van voorzitter is vacant, ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06- 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2022 wanneer de keten Hoogvliet/Pernis in 2022 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2022 van de keten Hoogvliet/Pernis wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2022

 • Locatie: online
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema's: Evaluatie ketens palliatieve zorg & Jaarplan 2022
 • Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over de activiteiten en het jaarplan voor 2022. De deelnemers kunnen feedback geven over de keten palliatieve zorg en kunnen reflecteren op de samenwerking in de keten.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 2.8, structuur en proces
 • Locatie: nog niet bekend
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema: mogelijkheden van ondersteuning om het sociaal welbevinden te bevorderen.
 • Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over de mogelijkheden aan ondersteuning binnen het sociale domein.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 5, sociale dimensie
 • Locatie: nog niet bekend
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema: instrumenten spirituele dimensie
 • Doel: door middel van casuïstiekbespreking krijgen de deelnemers inzicht in de inzet en gebruik van instrumenten om problemen/behoefte aan spirituele begeleiding/ondersteuning
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 6, spirituele dimensie
 • Locatie: nog niet bekend
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema: proactieve zorgplanning (ACP) en input voor het Jaarplan 2023
 • Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over proactieve zorgplanning (ACP) en de deelnemers geven input over mogelijke themabijeenkomsten in 2023.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 2, structuur en proces
Contact