Informatie over PaTz-methodiek

 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In de PaTz-bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren.

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en de vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg waarin de deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen de hulpverleners van essentieel belang zijn. PaTz heeft tot doel om voor patiënten met palliatieve zorgbehoeften, de zorg thuis zo goed mogelijk te laten verlopen door het samenbrengen van huisartsen en wijkverpleegkundigen in een inhoudelijk overleg.

Huisartsen, eerstelijnsverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg overleggen minimaal 6 keer per jaar met als doel het bieden van betere palliatieve zorg. De huisartsen en eerstelijnsverpleegkundigen identificeren hun patiënten in de palliatieve fase en houden daarvan het Palliatief Zorgregister bij. Vervolgens stellen zij op grond van de adviezen die in de PaTz-bijeenkomsten worden gegeven, het zorgplan voor hun patiënten bij waarbij de wensen van de patiënt en dienst netwerk centraal staan.

  • De kracht van PaTz heeft vooral te maken met het feit dat er met simpele middelen en beter samenwerken een duidelijke verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg gerealiseerd wordt.
  • De PaTz werkwijze heeft als voordeel dat meer patiënten dan voorheen tijdig als palliatieve patiënt in kaart worden gebracht en meer patiënten een zorgplan op maat krijgen.
  • Een belangrijk deel van de PaTz-bijeenkomsten bestaat uit casuïstiekbesprekingen. Deze besprekingen zetten aan tot nadenken over het waarom van het wel of niet toepassen van bepaalde interventies & tools. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door het systematisch identificeren, coderen en monitoren van palliatieve patiënten, hun meerdimensionale behoeften en knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften.
  • De casuïstiekbesprekingen zorgen voor borging van de beschikbare instrumenten in de dagelijkse praktijk.

PaTz is begonnen in Amsterdam (zie ook www.patz.nu ) en in Rotterdam. Tegenwoordig draaien er meer dan 100 PaTz-groepen verspreid over het hele land. In Rotterdam & omstreken is de PaTz in 2012 van start gegaan. Ondertussen draaien er al meer dan twintig PaTz-groepen in Rotterdam. 

Klik hier voor de PaTz-groepen Rotterdam en omstreken.

Download hier de handreiking

 

Terug

Contact