Keten Barendrecht Albrandswaard

Deze keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa, er is een vacature voor de functie van ketenvoorzitter.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2024 wanneer de keten Barendrecht/Albrandswaard bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2024 van de keten Barendrecht/Albrandswaard wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2024

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: complementaire zorg
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over inzet van complementaire zorg in de palliatieve fase
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid
  • domein 4, fysieke dimensie

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: aandacht voor Intimiteit, Nabijheid en Seksualiteit
 • Doel: de deelnemers krijgen tips om dit onderwerp bespreekbaar te maken.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: palliatieve zorg bij mensen met een niet westerse achtergrond.
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over begeleiding van mensen met een niet westerse achtergrond.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid
  • domein 9, cultuur

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten.
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over begeleiding en ondersteuning bij psychiatrische patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid
  • domein 4, psychische dimensie
Contact