Keten Barendrecht Albrandswaard

Deze keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa, er is een vacature voor de functie van ketenvoorzitter.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2022 wanneer de keten Barendrecht/Albrandswaard in 2022 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2022 van de keten Barendrecht/Albrandswaard wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2022

 • Locatie: online
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema's: evaluatie ketens palliatieve zorg & Jaarplan 2022
 • Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over de activiteiten en het jaarplan voor 2022. De deelnemers kunnen feedback geven over de keten palliatieve zorg en kunnen reflecteren op de samenwerking in de keten.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 2.8, structuur en proces
 • Locatie: nog niet bekend
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema: mogelijkheden van ondersteuning om het sociaal welbevinden te bevorderen.
 • Doel: de deelnemers hebben kennis genomen over de mogelijkheden aan ondersteuning binnen het sociale domein.
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 5, sociale dimensie
 • Locatie: nog niet bekend
 • Tijd: van 14.00 t/m 16.00 uur
 • Thema: instrumenten spirituele dimensie en input voor het Jaarplan 2023
 • Doel: door middel van casuïstiekbespreking krijgen de deelnemers inzicht in de inzet en gebruik van instrumenten om problemen/behoefte aan spirituele begeleiding/ondersteuning en de deelnemers geven input over mogelijke themabijeenkomsten in 2023
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: Domein 6, spirituele dimensie
Contact