Keten Barendrecht Albrandswaard

Deze keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De ketencoördinator is Alejandra Arias Mesa, er is een vacature voor de functie van ketenvoorzitter.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Alejandra Arias Mesa, telefoonnummer 06 11 71 22 18.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2023 wanneer de keten Barendrecht/Albrandswaard bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Barendrecht/Albrandswaard wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Alejandra Arias Mesa.


Ketenbijeenkomsten 2023

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema's: ondersteuning bij zingevingsvragen & Jaarplan 2023
 • Doelen:
  • door middel van casuïstiekbespreking krijgen de deelnemers inzicht in het signaleren van problemen/behoefte aan spirituele begeleiding/ondersteuning.
  • de deelnemers hebben kennis genomen van de activiteiten in het jaarplan voor 2023
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 6, spirituele dimensie

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: COPD en palliatieve zorg
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over de begeleiding en behandeling van mensen met gevorderde COPD met aandacht voor verschillende dimensies.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.1, markering
  • domein 2.3, proactieve zorgplanning
  • domein 3, fysieke dimensie

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: bewust stoppen met eten en drinken
 • Doel: door middel van casuïstiekbespreking krijgen de deelnemers inzicht in de begeleiding/ondersteuning van palliatieve patiënten die bewust stoppen met eten en drinken.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.2, gezamenlijk besluitvorming
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 3, fysieke dimensie

Van 14.00 t/m 16.00 uur

 • Locatie: Verpleeghuis De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
 • Thema: ethiek volgens de CURA methodiek & input voor het Jaarplan 2024
 • Doelen:  de deelnemers hebben kennis gekregen over de CURA methodiek de deelnemers geven input over mogelijke themabijeenkomsten in 2024
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 10, ethisch en juridisch
Contact