Keten Zuid

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. Els Buchel, werkzaam als teamleider bij Laurens is voorzitter van deze keten. Ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Renske Boogaard, telefoonnummer 06 53 29 84 26.

Kijk hieronder bij ketenbijeenkomsten 2023 wanneer de keten Zuid bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2023 van de keten Zuid wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2023

Van 16:00 uur tot 17.30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: In gesprek over voltooid leven, wat is dat en is er een indicatie voor euthanasie? Met SO en SCEN-arts Cornella Visser
 • Doel: de deelnemers gaan in gesprek met gastspreker Cornella Visser over wat voltooid leven is, of dat een indicatie is voor euthanasie en zo nee hoe verder.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • Domein 8, verlies en rouw
  • Domein 10, ethisch en juridisch

Van 16:00 tot 17:30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: hartfalen
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over palliatieve zorg bij hartfalen 
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2.2, gezamenlijke besluitvorming
  • domein 2.3, proactieve zorgplanning
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.7, coördinatie en continuïteit
  • domein 3, fysieke dimensie

Van 16:00 tot 17:30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: richtlijn angst in de palliatieve fase, door Judith Dorrestein
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over angst in de palliatieve fase; hoe dit te herkennen en wat te doen.
 • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 4: psychische dimensie

Van 16:00 tot 17:30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: seksualiteit bespreken met je client, door Babs Rikkelman
 • Doel: de deelnemers krijgen tips om dit ‘moeilijke’ onderwerp bespreekbaar te maken
 • Domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid
Contact