Keten Zuid

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. Ellen van Bebber, verpleegkundig specialist bij Laurens- Cadenza Zuid is voorzitter van deze keten. Ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Renske Boogaard, telefoonnummer 06 53 29 84 26.

Kijk hieronder bij ketenbijeenkomsten 2024 wanneer de keten Zuid bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2024 van de keten Zuid wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2024

Van 16:00 uur tot 17.30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: Mindfullnes als ondersteuning in de palliatieve fase
 • Doel: de deelnemers krijgen handvatten om mensen op een andere wijze dan medicatie te ondersteunen bij lichamelijke problemen.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid

Van 16:00 tot 17:30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: het bespreken van seksualiteit met je cliënt, door Babs Rikkelman
 • Doel: de deelnemers hebben tips om dit ‘moeilijke’ onderwerp bespreekbaar te maken.
 • Domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg:
  • domein 2.4, individueel zorgplan
  • domein 2.9, deskundigheid
 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: cultuur sensitieve zorg; door Hassan Bakir
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie en handvatten om mensen met een migratieachtergrond te begrijpen en goede palliatieve zorg te bieden.
 • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 9: cultuur

Van 16:00 tot 17:30 uur

 • Locatie: Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam
 • Thema: richtlijn angst in de palliatieve fase, door Judith Dorrestijn
 • Doel: de deelnemers krijgen informatie over angst in de palliatieve fase; hoe te herkennen en wat te doen
 • Domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: domein 4: psychische dimensies
Contact