Keten Zuid

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. Els Buchel, werkzaam als teamleider bij Laurens is voorzitter van deze keten. Ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Renske Boogaard, telefoonnummer 06 53 29 84 26.

Kijk hieronder bij Bijeenkomsten 2022 wanneer de keten Zuid in 2022 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2022 van de keten Zuid wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.


Ketenbijeenkomsten 2022

  • Thema: evaluatie NPZR&o en de keten.
  • Doel: inzicht verkrijgen in de effectiviteit van het netwerk palliatieve zorg en de keten.
  • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 2.8: netwerk.
  • Thema:ontwikkeling in zorg aan COPD- en longpatiënten.
  • Doel: de ketendeelnemers krijgen informatie over ontwikkelingen in de zorg voor COPD- en longpatiënten.
  • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 2.9: deskundigheid.
  • Thema: de meerwaarde van de inzet van vrijwilligers in de palliatieve/terminale zorg.
  • Doel: de ketendeelnemers horen over mogelijkheden van de inzet van de VTZ en kunnen de meerwaarde daarvan aangeven bij patiënten.
  • Domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg: domein 2.5: interdisciplinaire zorg.
Contact