Oproep voor deelname aan onderzoeksproject VTZ

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 27 mei 2024

"Mijn naam is Reina en ik ben een student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel werk ik samen met mijn medestudenten aan een onderzoeksproject voor Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) Rotterdam.

VTZ Rotterdam is een stichting die vrijwilligers levert in de terminale zorg voor mensen in Rotterdam in hun laatste levensfase wanneer mantelzorgers dit niet (meer) kunnen. Hierbij werken we samen met Wytske Inggamer (directeur VTZ), Kees Goedhart (voorzitter Raad van Toezicht VTZ) en Ellen Vink (Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken).

Ons onderzoek richt zich op het beeld dat mensen hebben van VTZ Rotterdam en we zijn hierbij specifiek geïnteresseerd in de perspectieven van mensen die mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het doorverwijzen van anderen naar deze stichting. Wij geloven dat uw inzichten hierbij van grote waarde kunnen zijn voor ons interview.

Daarom zouden wij graag een interview met u afnemen voor 10 juni, dat ongeveer 15 tot 20 minuten van uw tijd in beslag zal nemen. Tijdens het interview zullen we vragen stellen over uw bekendheid en perceptie van VTZ Rotterdam, hoe u mogelijk wel of niet betrokken bent geweest bij doorverwijzingen naar de stichting en eventueel uw ervaringen over hun diensten.

Mocht u nog vragen hebben of ge├»nteresseerd zijn om een interview af te nemen, dan kunt u mailen naar: reinarijpma@gmail.com

Contact