Palliatieve zorg en corona

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 23 augustus 2021

De corona pandemie heeft ook gevolgen voor palliatieve zorg in de regio van het NPZR&o. Hieronder vindt u informatie over palliatieve voorzieningen in Rotterdam & omstreken, voor zover dit bekend is bij het NPZR&o. Wij adviseren om zoveel mogelijk ook de website van de organisaties zelf te raadplegen voor actuele informatie.

De rol van het NPZR&o

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken stelt zich bescheiden op in deze crisis. We proberen inhoudelijke- en beleidsmatige input te leveren indien nodig en gevraagd, maar vooral de verbindingsofficier te zijn. Dus mensen met elkaar in contact brengen, bevragen op deelname aan crisisteams, verspreiden van informatie etc. waarbij we aansluiten op de regionale structuur. Op dit moment is dat het breed stedelijk Corona overleg Rotterdam, waarbij de leden van het netwerk via Conforte of andere gremia zijn aangesloten. Acties vanuit NPZR&o doen we alleen vanuit een opdracht vanuit het crisisteam zodat wij geen verstorende factor zijn in de lopende lijnen. Op landelijkniveau worden de ontwikkelingen, tool kits en best practicus met elkaar gedeeld via een besloten forum van netwerkcoördinatoren. Vanuit PZNL wordt geselecteerd welke bruikbaar zijn en deze worden op Palliaweb geplaatst. Ketendeelnemers zijn geïnformeerd over deze website en de wijze waarop de Geestelijke Zorg in de thuissituatie is georganiseerd in deze crisistijd. Ook het Consultatief Palliatief Team (CPT) is geïnformeerd.


Steunpunt coronazorgen

Het Steunpunt Coronazorgen is een digitaal informatie- en verwijscentrum (IVC). Hier kun je terecht als je je zorgen maakt of met vragen zit over de gevolgen van de coronacrisis. Lees meer over het Steunpunt Coronazorgen.


Actuele informatie van de GGD Rotterdam 

Op de website van de GGD Rotterdam staat alle actuele informatie voor deze regio.


Samen zijn op afstand

De informatie in het boekje "Samen zijn op afstand, meeleven in tijden van corona" en de website zijn heel geschikt voor thuiszorg en het verpleeghuis. Door het toegankelijk taalgebruik en het gebruik van afbeeldingen is het geschikt voor lager geletterden en zeker ook goed toepasbaar door zorgverleners N 1,2 en 3.


Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Begrijpelijk leven er ook onder de vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg veel vragen over deze corona uitbraak. Actuele informatie daarover staat op de website van het VPTZ.

Link naar website Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg


Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam

Actuele informatie over de inzet van de vrijwilligers voor terminale zorg in Rotterdam: 06 117 130 22


Geestelijke verzorging

Wilt u uw verhaal kwijt of ondersteuning bij vragen over het leven?

U kunt in gesprek met een van de geestelijk verzorgers aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken.

Logo_CVL_Rotterdam-omstreken-(1).png


Landelijke informatie

 

 

 

 

Contact