Palliatieve Kit Rijnmond vanaf 13 juni 2024 beschikbaar

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 27 mei 2024

De juiste palliatieve zorg tijdig beschikbaar voor iedere terminale patiënt

De palliatieve kit is een box met daarin alle hulpmiddelen die nodig zijn om acute symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen. De palliatieve kit bevat onder andere de medicatie midazolam, morfine en haldol, spuiten, naalden en infuussystemen, verbandmiddelen, catheters, handschoenen en urinezakken.

Doel van de palliatieve kit
De palliatieve kit is bedoeld om snel en adequaat een plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve (terminale) patiënten in de thuissituatie op te kunnen vangen. Doordat de juiste spullen al bij de patiënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige de kit direct gebruiken wanneer dit nodig is.

Wie bepaalt het inzetten van de palliatieve kit
De (waarnemend) huisarts beoordeelt wanneer de palliatieve kit ingezet kan worden. Vervolgens kan de thuiszorg in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit. Het aanvragen van de palliatieve kit verloopt via de bestaande afspraken tussen de huisarts, thuiszorg en de apotheek. De apotheek zorgt er vervolgens voor dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat en levert de (verzegelde) palliatieve kit bij de patiënt af.

Waar kan de palliatieve kit besteld worden?
Bij welke apotheken de palliatieve kit besteld kan worden, is te vinden in het overzicht van deelnemende apotheken. Deze apotheken leveren ook een palliatieve kit wanneer de patiënt een andere apotheek heeft dan op de lijst staan. Tijdens Avond Nacht Weekend uren kan de kit aangevraagd worden bij de dienstapotheek.

Werkinstructie
Een uitgebreide werkinstructie/protocol over het inzetten van de palliatieve kit, is vanaf 13 juni te downloaden vanaf de website van het NPZR&o.

Rijnmond Dokters, de Coöperatie Rijnmond Apothekers en het NPZR&o werken samen in de realisatie van de Palliatieve Kit Rijnmond. Afhankelijk van de ervaringen met de palliatieve kit in de praktijk, wordt de palliatieve kit geëvalueerd en zo nodig aangepast. Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties kunnen hun ervaringen, vragen en opmerkingen naar aanleiding van de inzet van de palliatieve kit delen met:

 

Downloads:

Contact