Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 29 maart 2023

In oktober start de IN Holland academy de post hbo-opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

Huisartsen krijgen meer taken op hun bordje. Steeds vaker bieden ze oncologische zorg in alle fasen van het ziekteproces. Ze bieden preventie en diagnostiek maar ook (palliatieve) behandeling en nazorg. Dat is fijn voor de patiënt, die één vertrouwd aanspreekpunt heeft. Wel heeft de huisarts door deze toename van taken praktijkondersteuning nodig. Gelukkig kunnen sommige taken goed worden overgedragen. Ben jij praktijkondersteuner en wil jij je specialiseren in palliatieve en oncologische POH-zorg in de huisartsenpraktijk? Met de post-hbo opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk leg jij hiervoor een goede basis.

De opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk duurt 9 maanden en bestaat uit 13 themabijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Palliatieve/oncologische zorg in de huisartsenpraktijk: medische kennis, ziektebeelden, diagnostische mogelijkheden en behandeling
 • Methodisch werken en palliatief redeneren bij veelvoorkomende palliatieve/oncologische zorgproblemen
 • De ondersteunende rol van de praktijkondersteuner, in nauwe samenwerking met de huisarts, in de preventieve-, diagnostische-, behandelings-, palliatieve-, terminale fase en de nazorg
 • Palliatieve zorgregistratie in de huisartsenpraktijk
 • Het ontwikkelen van een protocol voor de palliatieve/oncologische zorgvrager in de huisartsenpraktijk
 • Ontwikkelen van een visie op de ondersteuning bij zelfmanagement, afstand versus nabijheid, omgaan met eigen emoties
 • Kwaliteit van leven en sterven, omgaan met existentiële en essentiële crises, coping stijlen, rouw- en verliesbegeleiding
 • Advanced Care Planning
 • Kwaliteitsdenken
 • Intervisie
 • Kwaliteitszorg in de eigen praktijk

De docenten zijn experts uit het veld die inspelen op de actualiteiten, de themabijeenkomsten worden hierop afgestemd.

Meer informatie op de website van de IN Holland Academy.

Contact