Diensten en producten

Uitgangsvraag

Welke producten en diensten voor de palliatieve zorg zijn relevant?

In Tabel 1 staan de relevante producten en diensten voor de palliatieve zorg vermeld, die beschikbaar zijn.

Tabel 1 Producten en diensten voor de palliatieve zorg
  Soort dienst/product

Algemeen

 
Slecht-nieuwsgesprek Handreiking
Besluitvorming in de palliatieve fase Beslisschijf en toepassingskaarten
Signalering in de palliatieve fase Denk- en werkmethode voor verzorgenden
Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond Handreiking
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Richtlijn
Consultatie palliatieve zorg Telefonisch consult, gratis advies van experts
Palliatieve zorg in de ziekenhuizen Webpagina, selectie van bronnen over verbeterinitiatieven op het gebied van palliatieve zorg in ziekenhuizen (artikelen, rapporten, beleidsdocumenten, instrumenten en methodieken, voorbeelden).
Complementaire zorg Richtlijn
Herstel na kanker Richtlijn

Voeding

 
Anorexie en gewichtsverlies in de palliatieve fase Richtlijn
Algemene voedings- en dieetbehandeling Richtlijn
Ondervoeding bij patiënten met kanker Richtlijn

Beweging/fysiotherapie/revalidatie

 
Fysiotherapie in de palliatieve fase Handreiking
Oncologische revalidatie Richtlijn

Symptoomgericht

 
Symptoomgerichte richtlijnen: zie onderstaande opsomming Richtlijnen
Samenvattingskaartjes symptoomgerichte richtlijnen Webshop IKNL/Palliaweb
USD (Utrecht symptoomdagboek) Instrument/hulpmiddel voor in kaart brengen van symptomen
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) Angst en Depressie Instrument voor het in kaart brengen van symptomen angst en depressie

Ziektegericht

 
Amyotrofische laterale sclerose Richtlijn
COPD Richtlijn
Dementie Richtlijn
Hartfalen Richtlijn
Hersenmetastasen Richtlijn
Nierfalen Richtlijn
Wervelmetastasen Richtlijn

Psychosociaal/spiritueel

 
Mantelzorg Themapagina op Palliaweb
Detecteren behoeften psychosociale zorg Richtlijn
Zingeving en spiritualiteit Richtlijn

Stervensfase / beslissingen rond het levenseinde / nazorg

 
Zorg in de stervensfase Richtlijn
Stervensfase Zorgpad, interdisciplinaire zorg in de laatste levensfase
Rouw Richtlijn
KNMG folder handreiking 'Tijdig spreken over het levenseinde' Folder
KNMG handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen' Handreiking
Palliatieve sedatie Richtlijn
Euthanasie Richtlijn
Euthanasie bij verlaagd bewustzijn Richtlijn
Steun en consultatie bij euthanasie in Nederland Website met informatie voor artsen en patiënten
Implanteerbare cardioverter defibrillator bij het levenseinde Richtlijn
Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk gehandicapten Richtlijn

Symptoomgerichte richtlijnen (op alfabet)