Richtlijn Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

De richtlijn Mantelzorg uit 2009 is vervangen door de themapagina 'Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase' op Palliaweb.

Op deze themapagina is ondersteunende informatie te vinden over mantelzorgondersteuning en worden tools aangereikt die bij de ondersteuning zijn in te zetten door de zorgverlener en de mantelzorgers zelf.