Op initiatief van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) is de tekst van de ‘Algemene principes van palliatieve zorg' in 2017 herschreven door een werkgroep.

Leden van de werkgroep:

  • A. de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht en hospice-arts Academisch Hospice Demeter, De Bilt
  • A.P. Jobse, huisarts
  • S.C.C.M. Teunissen, hoogleraar hospice zorg en palliatieve zorg, UMC Utrecht en directeur Academisch Hospice Demeter, De Bilt
  • M.M.J.D. Verkuijlen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg, docent
  • K.C.P. Vissers, anesthesioloog en hoogleraar palliatieve zorg en pijnbestrijding, UMC St. Radboud
  • Z. Zylicz, internist-oncoloog, specialist palliatieve geneeskunde