Richtlijn Palliatieve zorg bij hersenmetastasen

Richtlijnen voor de palliatieve zorg en symptoombestrijding bij hersenmetastasen zijn onderdeel van de algemene richtlijn Hersenmetastasen. Deze aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijks praktijk staan gepubliceerd op de richtlijnendatabase.nl.

Zie: Palliatieve zorg en symptoombestrijding bij hersenmetastasen.