Richtlijn anorexie en gewichtsverlies in de palliatieve fase