Richtlijn Decubitus

De richtlijn Decubitus is gereviseerd en is te vinden op de website van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Zie: richtlijn 'Decubitus'.

De herziene richtlijn Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. De richtlijn geeft richting aan de zorg en ondersteunt de zorgverlener en de zorgvrager in de keuzes van preventie- en behandelmogelijkheden en is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling.

V&VN Wondexpertise, V&VN Verpleegkundig Specialisten - netwerk VS Wondmasters, V&VN Intensive Care, V&VN Neuro & Revalidatie, V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en V&VN Complementaire Zorg zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Eigenaar: V&VN
Jaar van uitgifte: 2021