Richtlijn Oncologische ulcera in de palliatieve fase