Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten

De richtlijn 'Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking' is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Zie voor meer informatie over deze beroepsvereniging www.nvavg.nl

Deze richtlijn beoogt een basis te zijn voor het professioneel medisch handelen rondom levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. De richtlijn gaat ook in op bijzondere situaties zoals rond het geven van palliatieve sedatie. De richtlijn is opgesteld om de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten een kader te geven voor zorgvuldige medische besluitvorming. Daarnaast is het een stuk waaraan concreet beleid binnen instellingen getoetst kan worden.

De richtlijn is te downloaden als PDF-document. Bij deze richtlijn is ook een samenvattingskaart beschikbaar.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.