Multidimensionele meetinstrumenten

Multidimensioneel bestaan de volgende meetinstrumenten:

  • Lastmeter
  • Utrecht Symptoom Dagboek (USD)
  • Chronic Respitory Questionnaire (CRQ)
  • Care Related Quality of Life voor Chronisch Hartfalen (CareQoL CHF)
  • Groningen Frailty Indicator (GFI)

Onderstaand vindt u voor elk instrument een nadere toelichting. Om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te kunnen zetten, is in het diagram steeds weergegeven voor welke functie het betreffende meetinstrument geschikt is.

Naam meetinstrument Lastmeter
Domein Fysiek, Psychisch, Sociaal, Spiritueel
Doel Signaleren van de ervaren ziektelast
Doelgroep Patiënten met kanker
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 50
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden De Lastmeter is een vierdimensionale probleemlijst. De Lastmeter is door de patiënt digitaal in te vullen via www.lastmeter.nl
Literatuurverwijzing [Bauwens 2009] [Donovan 2014] [Tuinman 2008]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Utrecht Symptoom Dagboek (USD)
Domein Fysiek, Psychisch
Doel Signaleren en monitoren van symptomen
Doelgroep Patiënten in de palliatieve fase
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL In ongepubliceerde data
Aantal items 15
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden Vertaalde en bewerkte versie van de Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). Indien de patiënt dit niet zelf kan invullen is een versie voor zorgverleners beschikbaar (USD-Z).
Literatuurverwijzing [Brurera 1991]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)
Domein Fysiek, Psychisch
Doel Monitoren kwaliteit van leven
Doelgroep Patiënten met een chronische longziekte
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Nee
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 20
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden  
Literatuurverwijzing [Guyatt 1987] [Weldam 2013]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Care Related Quality of life voor Chronisch Hartfalen (CaReQol CHF)
Domein Fysiek, Psychisch
Doel Monitoren en gericht verkennen van de kwaliteit van leven
Doelgroep Patiënten met hartfalen
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Nee
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 21
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden Het instrument bevat drie schalen en richt zich op sociaal-emotionele problemen, fysieke beperkingen en ervaren veiligheid.
Literatuurverwijzing [Kessel van 2015]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Groningen Frailty Indicator (GFI)
Domein Fysiek, Psychisch, Sociaal
Doel Gericht verkennen van kwetsbaarheid bij ouderen bij beslissingen rondom behandelingen
Doelgroep Ouderen
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 15
In te vullen door Patiënt, naasten en zorgverlener
Bijzonderheden  
Literatuurverwijzing [Dent 2016] [Sutton 2016]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Geriatric 8 (G8)
Domein Fysiek, Psychisch
Doel Gericht verkennen van mate van kwetsbaarheid bij besluitvorming rondom (systemische) kankertherapie.
Doelgroep Oudere patiënten met kanker
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL +/-
Aantal items 8
In te vullen door Zorgverlener
Bijzonderheden  
Literatuurverwijzing [Exterman 2012] [Hamake 2012]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.