Richtlijn Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn

De richtlijn Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn is opgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en is vastgesteld door het federatiebestuur op 22 april 2010. De richtlijn is te downloaden als PDF-document

Kijk voor meer informatie ook op www.knmg.nl/dossiers/levenseinde.

Overname van teksten uit deze richtlijn is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding: KNMG-richtlijn Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Utrecht, april 2010.