Implanteerbare cardioverter defibrillato en het levenseinde

De richtlijn ICD en het levenseinde, ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, is ingevoerd in de richtlijnendatabase.nl. Hier kunt u de richtlijn op de richtlijnendatabase bekijken en de patiëntenversie.

Deze richtlijn heeft tot doel om de diverse betrokken professionals te voorzien van kennis omtrent de patiënt met een pacemaker of ICD, om op diverse momenten zinvolle en tijdige communicatie tussen professionals en patiënt te bewerkstelligen over de mogelijkheid en wenselijkheid van deactivatie. Hierdoor kan deactivatie van met name ICD's plaatsvinden als de patiënt nog mobiel is opdat deactivatie volgens de noodprocedure indien mogelijk vermeden kan worden.