Richtlijn Euthanasie en hulp bij zelfdoding

De KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is herzien. Deze richtlijn ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. 

Deze richtlijn vervangt de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering Euthanasie en hulp bij zelfdoding 2012 en de Standaard Euthanatica (1e uitgave: 1987 / 2e uitgave: 1994 / 3e uitgave: 1998 / 4e uitgave: 2007). Met deze uitgave komen de aanbevelingen uit de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding 2012 en de KNMP Standaard Euthanatica van 2007 en eerder te vervallen.

Deze richtlijn is de tweede versie van de gezamenlijke richtlijn KNMG en KNMP. Deze praktisch toepasbare richtlijn is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen beide beroepsgroepen. De herziene versie kent geen grote inhoudelijke verschillen ten opzichte van de vorige versie uit 2012.

U kunt de richtlijn kosteloos downloaden op www.knmg.nl en op www.knmp.nl.

Mogelijk is voor u ook het webdossier Euthanasie of het webdossier Levenseinde op de website van de KNMG behulpzaam.