Handreiking risico op een acute massale longbloeding