Kwaliteitskader kinderpalliatieve zorg

Addendum kinderpalliatieve zorg 
Vanwege specifieke verschillen is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland niet één op één van toepassing in de palliatieve zorg voor kinderen. Daarom is het addendum kinderpalliatieve zorg op basis van de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen toegevoegd aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het addendum beschrijft bij elk domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland de inhoudelijke en organisatorische verschillen tussen palliatieve zorg voor kinderen en volwassenen, en verwijst naar de relevante onderdelen in de richtlijn. 

Zie: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland