Kamerbrief VWS: hoofdlijnen naar aanleiding van regeerakkoord
Publicatie

Kamerbrief VWS: hoofdlijnen naar aanleiding van regeerakkoord

  • Datum publicatie 4 maart 2022
  • Auteur ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Soort publicatie kamerbrief
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 maart 2022

Op 14 februari 2022 heeft de Tweede Kamer de eerste planning van de voornemens uit het coalitieakkoord op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen. 

In de procedurevergadering van 23 februari 2022 vroeg de Tweede Kamer om een hoofdlijnenbrief. Deze brief, verstuurd op 4 maart 2022, bevat een nadere duiding van de thema’s benoemd in de planningsbrief.
 

Download de kamerbrief


Hoofdpunten rond palliatieve zorg

Verbeteren kwaliteit, toegankelijkheid en financiering palliatieve zorg

  • Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) heeft in de periode 2021-2026 als doel palliatieve zorg doelmatig en doeltreffend te organiseren en zorgen voor toekomstbestendigheid. Lees meer over NPPZ II.
  • Er wordt een impuls gegeven aan de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis.

Passende Zorg

  • Verbeterde gegevensuitwisseling en digitalisering en anders werken zijn nodig om met de beperkte menskracht nu en in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden aan alle Nederlandse burgers en specifiek de toenemende groep ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare patiënten. Samenwerking tussen zorgverleners, tussen zorgaanbieders én tussen zorgdomeinen is hiervoor noodzakelijk. Dit gaat echter niet vanzelf.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt doorontwikkeld. VWS is hierover in overleg met Zorginstituut Nederland. Binnenkort zullen ook de veldpartijen het gesprek met VWS hierover aan te gaan. Bekijk hier hoe het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zich verhoudt tot kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Euthanasie

De resultaten van de evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding worden in het voorjaar van 2023 verwacht. In het evaluatieonderzoek zal ook de verheldering van het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie aan bod komen.

Bijbehorende downloads

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 maart 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.