Transmuraal zorgpad palliatieve fase
Project

Transmuraal zorgpad palliatieve fase

  • Zorgvrager mensen met een beperking, ouderen, patiënten, zorgverleners
Contactpersoon Berdine Koekoek Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oost-Veluwe
Laatst geactualiseerd: 4 juni 2021

Project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg   

Het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Over iedere fase wordt informatie gegeven, die is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Tevens wordt verwezen naar richtlijnen, handreikingen en andere hulpmiddelen.  

Doel  

Het transmuraal zorgpad is bedoeld om: 

  • de palliatieve fase beter te signaleren en markeren, met aandacht voor de kwaliteit van leven 
  • de zorg samen met de patiënt en naasten vorm te geven 
  • meer proactief in plaats van reactief te werken 
  • de overdracht en samenwerking tussen disciplines te verbeteren 
  • eenduidige werkafspraken en protocollen te maken 
  • te voldoen aan de inkoopcriteria van zorgverzekeraars 

Het zorgpad bevordert een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt. De visualisatie draagt bij aan beter inzicht voor, en consensus tussen alle betrokkenen. De cyclus van proces- en kwaliteitsverbetering om tot het zorgpad te komen is net zo wezenlijk als het resultaat.  

Meer informatie 

Meer informatie vind je op de website van Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe

Contactpersoon Berdine Koekoek Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oost-Veluwe
Laatst geactualiseerd: 4 juni 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.