Transmuraal zorgpad palliatieve fase
Project

Transmuraal zorgpad palliatieve fase

  • Zorgvrager mensen met een beperking, ouderen, patiënten, zorgverleners
Voor vragen, neem contact op met:
Berdine Koekoek Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oost-Veluwe
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg   

Het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Over iedere fase wordt informatie gegeven, die is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Tevens wordt verwezen naar richtlijnen, handreikingen en andere hulpmiddelen. Er zijn twee versies, één voor hulpverleners en één voor patienten. 

Doel versie hulpverleners  

Het transmuraal zorgpad is bedoeld om: 

  • de palliatieve fase beter te signaleren en markeren, met aandacht voor de kwaliteit van leven 
  • de zorg samen met de patiënt en naasten vorm te geven 
  • meer proactief in plaats van reactief te werken 
  • de overdracht en samenwerking tussen disciplines te verbeteren 
  • eenduidige werkafspraken en protocollen te maken 
  • te voldoen aan de inkoopcriteria van zorgverzekeraars 

Het zorgpad bevordert een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt. De visualisatie draagt bij aan beter inzicht voor, en consensus tussen alle betrokkenen. De cyclus van proces- en kwaliteitsverbetering om tot het zorgpad te komen is net zo wezenlijk als het resultaat.

Doel versie patienten

Patiënten zijn actief betrokken bij de totstandkoming van het zorgpad, dat is bedoeld om mensen in de palliatieve fase van een ziekte te voorzien van informatie en tips. Zodat zij met hun (huis)arts en andere hulpverleners, samen kunnen beslissen over hoe ze hun leven met de ziekte willen inrichten en welke zorg en behandeling daar het beste bij past. Dit vraagt van hulpverleners dat zij de patiënt en naasten (gaan) zien als partner in de zorg.

Meer informatie 

Meer informatie vind je op de website van Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe

Voor vragen, neem contact op met:
Berdine Koekoek Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oost-Veluwe
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.