Spoedkaart medicatie voor acute palliatieve situaties (handreiking)
Hulpmiddel

Spoedkaart medicatie voor acute palliatieve situaties (handreiking)

  • Ontwikkelaar NHG
  • Soort Handreiking, Infographic
  • Gebruiker Huisartsen
  • Versie 2022
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

Deze spoedkaart geeft aanbevelingen voor de medicamenteuze behandeling in acute palliatieve situaties bij volwassen patiënten. Middelen die regulier, zonder spoed, kunnen worden voorgeschreven, worden op enkele uitzonderingen na niet beschreven. Met palliatieve patiënten worden patiënten bedoeld bij wie de surprise question van toepassing is (‘Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen 12 maanden overlijdt?’).

De aanbevelingen in dit overzicht zijn ontleend aan de geldende NHG-richtlijnen en de NHG-behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties (2021). In situaties waar de bovenstaande richtlijnen niet voorzien, is gekozen voor de betreffende Pallialine-richtlijn geautoriseerd door dan wel afgestemd met het NHG.

Deze medicamenteuze adviezen zijn grotendeels gebaseerd op de inhoud van de visitetas van de huisarts zoals opgesteld door het NHG (versie 2019).

Inzet hulpmiddel

De spoedkaart is te gebruiken door de huisarts in acute palliatieve situaties bij volwassen patiënten.
 

Naar de spoedkaart


Randvoorwaarden voor implementatie

Het hulpmiddel is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-nd 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.