Goed voorbeeld: Inspiratiecyclus STEM
Project

Goed voorbeeld: Inspiratiecyclus STEM

  • Betrokken organisaties Stichting STEM
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

De Inspiratiecyclus 'STEM' ondersteunt en versterkt zorgverleners om met patiënten in contact te zijn over hun (naderende) levenseinde. In dat contact worden antwoorden gezocht op de vraag wat voor de zorgvragers en hun naasten belangrijk én onbelangrijk is. 

Doel STEM voor zorgverleners 

Met het inzetten van STEM leren zorgverleners te differentiëren in deze contacten, hun eigen houding tot sterven te onderzoeken en te beseffen dat die eigen houding invloed heeft op de relatie met zorgvragers. Dit goede voorbeeld stimuleert eveneens het onderlinge contact tussen zorgverleners over de betekenis van lijden in hun dagelijkse werk en hoe zij daar als (multidisciplinair) team mee omgaan. Daarnaast is het met STEM mogelijk om het contact over de laatste levensfase te verankeren in het proces en dossiervorming.  

Voor organisaties en netwerken leidt het normaliseren van dit levenseindecontact tot meer ruimte, meer zekerheid over dit onderwerp en dus beter patiëntencontact en meer tevredenheid bij werknemers.  

Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg: Inspiratiecyclus STEM (STerven op Eigen Manier)

 

Randvoorwaarden  

Het Goede voorbeeld STEM kan op diverse momenten worden ingezet in de fase van bewustwording rond palliatieve zorg tot de laatste details bij professionaliseringstrajecten. De effectiviteit is het grootst wanneer sterven vanuit de organisatievisie een belangrijk item is en er ook anderszins (medisch, psychologisch, sociaal en spiritueel) wordt gewerkt aan de vraag hoe het levenseinde van zorgvragers zo goed mogelijk kan worden vormgegeven.  

Kosten 

Afhankelijk van de vraag liggen de kosten tussen de € 650 en de € 7.000 per project. De looptijd verschilt dan van 1 dagdeel tot 9 dagdelen (doorlooptijd 5 maanden). Bij bewustwordingsbijeenkomsten kunnen tot 250 mensen tegelijk komen, bij implementatieprojecten maximaal 12.  

Wat is er nodig? 

Enthousiaste mensen die bereid zijn om kwetsbaar te zijn, te leren en door hun organisatie daarin worden ondersteund.  

Ondersteuning 

Stichting STEM helpt mee in het organiseren van bijeenkomsten en projecten. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van audiovisuele middelen, acteurs, accreditatie, lesmateriaal etc.  

Uitgebreide informatie 

Uitgebreide informatie over STEM is te vinden op de websites van Stichting STEM en Doodgewoon bespreekbaar

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.