Introductie palliatieve zorg (workshop)
Onderwijsmateriaal

Introductie palliatieve zorg (workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Versie 2023
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 oktober 2023

De workshop Introductie palliatieve zorg is een van de acht workshops behorend bij palliatieve zorg (workshops).

Deze workshop is de eerste in een reeks, te gebruiken bij het introduceren van wat is Palliatieve zorg. Het bevat volgende onderdelen:

  1. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland: definitie, zorgdomeinen en essenties
  2. Generalist en specialist: hoe vind je elkaar, wie doet wat, grenzen bepalen
  3. Markering van de palliatieve fase
  4. Meetinstrumenten in de palliatieve zorg

De onderwerpen die in de workshop onderdelen aan de orde komen geven een verdieping en zijn essentieel binnen de palliatieve zorgverlening. Het bespreken van praktijksituaties en de ervaringen van de deelnemers bepalen mede de inhoud van de workshop.

De onderdelen van de workshop duren elk veertig minuten met uitzondering van onderdeel 4 Meetinstrumenten in de palliatieve zorg dat zestig minuten duurt. Bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.

 

Naar de workshop

Naar het programma

 

Handreiking workshops palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

Licentie

Creative Commons: by-nc-sa


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 oktober 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.