Palliatieve zorg (basisscholing)
Opleiding

Palliatieve zorg (basisscholing)

 • Aanbieder FiniVita
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (blended learning)
 • Duur 2 dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Rotterdam
 • Functie mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
F. Slinger FiniVita
Laatst geactualiseerd: 13 oktober 2023

De basiscursus Palliatieve zorg is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3/4. De cursus helpt om toegerust te worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase en geeft verdieping van (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.

De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject (b-learning): een combinatie van digitaal en interactief leren. Er wordt gestart met een verdiepende e-learning, die de mogelijkheid biedt om in eigen tempo meer te leren over en reflecteren op:

 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Fases in de palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
 • De meest voorkomende symptomen en methodieken & meetinstrumenten voor observeren, onderzoeken en overleggen
 • Samenwerken en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor zorgenden

Leerdoelen

Na deze cursus:

 • kan de deelnemer de begrippen palliatieve en terminale zorg uitleggen
 • kan de deelnemer de vier fases binnen de palliatieve zorg uitleggen
 • kan de deelnemer de termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning uitleggen en de rol die hij daarin heeft
 • kan de deelnemer uitleggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en zichzelf als zorgprofessional
 • kan de deelnemer de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen, hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken
 • kan de deelnemer op passende wijze communiceren met patiënt en naasten, is zich bewust van de juiste houding en houdt rekening met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
 • kan de deelnemer ethische dilemma’s onderkennen, weet deze te benoemen en bespreekbaar te maken met andere zorgverleners
 • kan de deelnemer de waarde uitleggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming
 • heeft de deelnemer kennis van de palliatieve kaart en wat er allemaal is op het gebied van palliatieve zorg
 • heeft de deelnemer inzicht in de begeleiding van naasten en aandacht voor mantelzorgondersteuning
 • is de deelnemer zich bewust van de eigen normen, waarden en de mogelijke invloed daarvan op zijn professionele handelen
 • kan de deelnemer de eigen grenzen aangeven en tijdig ondersteuning inroepen

Kosten

€ 350

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Finivita. Deze scholing wordt doorlopend aangeboden. Ga voor de meest actuele data naar de website van Finivita.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
F. Slinger FiniVita
Laatst geactualiseerd: 13 oktober 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.