Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Stuur een e-mail naar de screeningscommisie hulpmiddelen palliatieve zorg.

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
10 resultaten gevonden
Spoedkaart medicatie voor acute palliatieve situaties (handreiking)
Hulpmiddel
Spoedkaart voor huisartsen met aanbevelingen voor medicamenteuze behandeling in acute palliatieve situaties bij volwassen patiënten.
Risico op een acute massale longbloeding (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking met de zes stappen hoe te handelen bij een risico op een acute (massale) longbloeding bij patiënten met kanker in de palliatieve fase. Er is aandacht voor communicatie, medisch handelen en de zorg voor patiënten, naasten en betrokken zorgverleners.
Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor zorgverleners en managers die te maken (kunnen krijgen) mensen die dak- en thuisloos zijn. De handreiking bevat adviezen en casuïstiek rondom palliatieve zorg voor deze groep mensen.
CURA: ondersteuning bij morele twijfel in de palliatieve zorg (stappenplan)
Hulpmiddel
Stappenplan dat helpt om gestructureerd stil te staan bij morele vragen of morele twijfel waarmee zorgverleners in de palliatieve zorg te maken kunnen krijgen.
Hulpmiddelen bestellen voor patiënten in thuissituatie of hospice (stappenplan)
Hulpmiddel
In de palliatieve zorg zijn regelmatig snel hulpmiddelen nodig zoals een antidecubitusmatras of een douchestoel. Om er voor te zorgen dat het bestellen van hulpmiddelen efficiënt en effectief plaatsvindt is er een stappenplan ontwikkeld.
Indicatie inzet Consultteam Palliatieve Zorg (infographic)
Hulpmiddel
Zakkaartje dat zorgverleners helpt om stapsgewijs te bepalen of de inzet van een Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) gewenst is.
Verlenen van (palliatieve) zorg aan jongvolwassen met kanker (tools)
Hulpmiddel
AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Zij hebben in Nederland toegang tot AYA-zorg. Voor zorgverleners die werken met de AYA-patiëntgroep zijn er diverse tools beschikbaar om in te zetten bij het verlenen van (palliatieve) zorg.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Hulpmiddel
De checklist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan gebruikt worden wanneer een patiënt met een verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft.
Oog voor Naasten! rouw (brochure)
Hulpmiddel
Informatie voor de naaste(n) na het overlijden van een familielid. Het gaat in op het rouwproces en biedt handvatten over hoe gaat het verder als het familielid is overleden. Het wordt door de zorgverlener overhandigd wanneer de situatie zich daartoe verleend.
Voorlichtingsbijeenkomst palliatieve zorg voor migrantenvoorlichters (draaiboek)
Hulpmiddel
Draaiboek voor migrantenvoorlichters bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van voorlichtingsbijeenkomsten over palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.