Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox hieronder vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Je kunt ook je eigen scholingsmateriaal aanbieden voor plaatsing op het onderwijsplatform. Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. Die commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox op het onderwijsplatform wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Kennisbank Pharos (website)
Onderwijsmateriaal
Website met materialen over interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg voor de zorgverlener die te maken heeft met mensen uit diverse culturen of moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie over palliatieve zorg.
Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond (brochure)
Onderwijsmateriaal
De voorlichtingsbrochure 'Lessen uit gesprekken over leven en dood: palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond' is bruikbaar bij onderwijs over aandacht voor diversiteit bij palliatieve zorg.
Taboes over de dood bespreken (spel)
Onderwijsmateriaal
Kaartspel dat mensen in hun laatste levensfase stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan over de dood en hen zo helpt om in deze fase keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin een dynamisch model voor gezamenlijke besluitvorming bij kwetsbare ouderen gepresenteerd wordt, getoetst met Delphi-studie.
In gesprek met migranten over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Vier voorlichtingsfilms over palliatieve zorg in verschillende culturen. Aan bod komen de diverse aspecten en fases van de palliatieve zorg in de Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Chinese cultuur. De films zijn bedoeld om het gesprek over palliatieve zorg in de laatste levensfase aan te gaan in migrantengezinnen
Wat is palliatieve zorg? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Het filmpje is te gebruiken als introductie van palliatieve zorg voor de doelgroep verzorgenden die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen.
Kletspot (gesprekswijzer)
Onderwijsmateriaal
Kletspotvragen op digitale kaartjes om zorgprofessionals in een team te laten reflecteren op de palliatieve zorg voor mensen met dementie, samenwerking en omgaan met het levenseinde.
CONTACT (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Documentaire (40 minuten) over een huisarts die met empathie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt en een bijzondere inkijk geeft in de interactie tussen arts en patiënt. Ontwikkeld voor onderwijs aan (toekomstige) artsen om menselijke betrokkenheid in het proces van stervensbegeleiding te stimuleren.
De dokter en de dood (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over optimale zorg in de laatste levensfase. Het bestaat uit 47 essays van dokters waarin verschillende thema's aan bod komen over de bijzondere relatie van de dokter met de dood. Het biedt een praktisch houvast voor artsen om optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in nood.
Zorgstage geneeskundestudenten (leertaken)
Onderwijsmateriaal
Suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskundestudenten. Doel is studenten in een vroege fase van hun opleiding te laten kennismaken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg.
Palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Kennisclip die studenten geneeskunde een inleiding biedt op palliatieve zorg.
Palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Website met algemene informatie over palliatieve zorg die kan dienen als bronmateriaal voor een algemene introductie over palliatieve zorg.
Palliatieve zorg in ons zorgsysteem (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht om een betoog te schrijven over palliatieve zorg in ons zorgsysteem.
Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentaties en docenthandleidingen van de terugkomdagen coschap huisartsgeneeskunde Erasmus MC, gericht op co-assistenten in de master huisartsgeneeskunde.
Palliatieve casuïstiek
Onderwijsmateriaal
Vijf casusbeschrijvingen met vragen over cervixcarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercirrose en dementie/frailty.
Het ongekende belang van palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
TEDx van longarts en auteur Sander de Hosson waarin hij het belang van palliatieve zorg belicht en pleit voor zorg voor de mens in plaats van het behandelen van de ziekte.
The End (video)
Onderwijsmateriaal
Website met een verzameling binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde.
Ethische aspecten van euthanasie (les)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht, werkgroepdocument en een presentatie waarmee studenten een persoonlijke visie kunnen vormen rondom euthanasie en inzicht krijgen in de feitelijke procedure en praktijk.
Met het einde in zicht (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren.
KNMG richtlijnen in de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met een overzicht van de verschillende KNMG-dossiers gevuld met advies en richtlijnen op het gebied van het levenseinde.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.