Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg


Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
CONTACT (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Documentaire (40 minuten) over een huisarts die met empathie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt en een bijzondere inkijk geeft in de interactie tussen arts en patiënt. Ontwikkeld voor onderwijs aan (toekomstige) artsen om menselijke betrokkenheid in het proces van stervensbegeleiding te stimuleren.
Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (scholing)
Onderwijsmateriaal
Scholingsmateriaal om in te zetten bij een scholing aan verpleegkundigen en verzorgenden over de inzet van 'Het Levenspad'. In 'Het Levenspad' wordt vanuit de patiënt, de naaste en de professional naar het palliatieve proces gekeken.
De dokter en de dood (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over optimale zorg in de laatste levensfase. Het bestaat uit 47 essays van dokters waarin verschillende thema's aan bod komen over de bijzondere relatie van de dokter met de dood. Het biedt een praktisch houvast voor artsen om optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in nood.
Zorgstage geneeskundestudenten (leertaken)
Onderwijsmateriaal
Suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskundestudenten. Doel is studenten in een vroege fase van hun opleiding te laten kennismaken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg.
Palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Kennisclip die studenten geneeskunde een inleiding biedt op palliatieve zorg.
Palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Website met algemene informatie over palliatieve zorg die kan dienen als bronmateriaal voor een algemene introductie over palliatieve zorg.
Palliatieve zorg in ons zorgsysteem (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht om een betoog te schrijven over palliatieve zorg in ons zorgsysteem.
Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentaties en docenthandleidingen van de terugkomdagen coschap huisartsgeneeskunde Erasmus MC, gericht op co-assistenten in de master huisartsgeneeskunde.
Palliatieve casuïstiek
Onderwijsmateriaal
Vijf casusbeschrijvingen met vragen over cervixcarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercirrose en dementie/frailty.
Het ongekende belang van palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
TEDx van longarts en auteur Sander de Hosson waarin hij het belang van palliatieve zorg belicht en pleit voor zorg voor de mens in plaats van het behandelen van de ziekte.
Taboes over de dood bespreken (spel)
Onderwijsmateriaal
Kaartspel dat mensen in hun laatste levensfase stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan over de dood en hen zo helpt om in deze fase keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
Introductie op palliatieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Lespakket voor mbo-studenten verpleegkunde over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond.
The End (video)
Onderwijsmateriaal
Website met een verzameling binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde.
Wat is palliatieve zorg? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Het filmpje is te gebruiken als introductie van palliatieve zorg voor de doelgroep verzorgenden die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen.
Met het einde in zicht (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren.
KNMG richtlijnen in de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met een overzicht van de verschillende KNMG-dossiers gevuld met advies en richtlijnen op het gebied van het levenseinde.
Diversiteit in de zorg (onderwijspakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket waarin zorgverleners en docenten handvatten en oplossingen aangereikt krijgen voor dilemma's in de palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond.
Dilemma's in de palliatieve zorg (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht voor het schrijven van een bachelor essay, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen te kiezen uit acht stellingen. Alle stellingen hebben een aan de palliatieve zorg gerelateerd dilemma als onderwerp.
Dame Cicely Saunders describes the principles of palliative care (video)
Onderwijsmateriaal
Interview met Cicely Saunders over het begin van palliatieve zorg en het ontstaan van de grondbeginselen van palliatieve zorg.
Introductie palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning ter introductie van palliatieve zorg met onder meer: het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, markering van de palliatieve fase, generalist en specialist in de palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.