Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Met het einde in zicht (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Het laat zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar ook als ze niet goed verlopen.
KNMG richtlijnen in de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website van de KNMG met een overzicht van de verschillende KNMG-dossiers gevuld met advies en richtlijnen op het gebied van het levenseinde. De KNMG ondersteunt artsen bij het maken van verantwoorde keuzes in de laatste levensfase, zodat de zorg aansluit op de wensen van patiënten.
Methode Besluitvorming in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt professionals adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase en daarbij rekening te houden met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. 
Introductie palliatieve zorg (powerpoint en programma workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop inclusief powerpoint en programma bestaat uit 4 onderdelen: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Generalist en specialist - wie doet wat, Markering palliatieve fase en Meetinstrumenten in de palliatieve zorg. De workshop maakt als module onderdeel uit van het b-learningpakket palliatieve zorg.
Kennisbank Pharos (website)
Onderwijsmateriaal
Kennisbank met materialen voor de zorgverlener. De meeste materialen zijn direct gratis te downloaden en hebben een gedegen wetenschappelijke basis.
Tijd om te sterven (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire waarin patiënten in het hospice worden gevolgd. Een indringende kijk op sterven en inzicht in hospicezorg.
Persoonlijke verhalen over palliatieve zorg (video's)
Onderwijsmateriaal
Filmpjes met persoonlijke ervaringen met palliatieve zorg, waarin lichamelijke, psychische, sociale en zingevingsdimensies worden belicht bij palliatieve patiënten met verschillende onderliggende ziektebeelden zoals borstkanker, alvleesklierkanker, MS, longkanker en een patiënt met een verstandelijke beperking.
Palliatieve zorg: Behandelopties (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learningmodule met als doel het opdoen van kennis over palliatieve zorg. Hoofdonderwerpen in de module zijn onder meer de behandelopties en keuzes rondom het levenseinde.
Levenseindegesprekken (boek)
Onderwijsmateriaal
Het boekje 'Levenseindegesprekken' beantwoordt vragen over het waarom, wanneer, waarover en hoe van levenseindegesprekken, zoals ze door zorgverleners gevoerd kunnen worden met ongeneeslijk zieken en kwetsbare ouderen. Er worden veertien verschillende strategieën en methodieken aangereikt.
Kaartjes van Betekenis (tool)
Onderwijsmateriaal
‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’ is een spel met uiteenlopende vragen, van praktische tot existentiële vragen over het levenseinde. De vragen zetten aan tot nadenken. Gesprekken aan de hand van de Kaartjes van Betekenis dragen bij aan bewustwording rondom het levenseinde.
Het goede levenseinde in casussen (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek van Theo Boer over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar, maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip.
Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin een dynamisch model voor gezamenlijke besluitvorming bij kwetsbare ouderen gepresenteerd wordt, getoetst middels Delphi-studie.
The End (video's)
Onderwijsmateriaal
Website met een verzameling binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde.
Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie (boek)
Onderwijsmateriaal
Boekje waarin wordt besproken hoe dementie zich naar het einde toe ontwikkelt en wat voor inzichten of vraagstukken hierbij kunnen komen kijken. Familie en naasten krijgen inzicht in de mogelijke problemen in de laatste levensfase. Voor zorgverleners kan het een handreiking zijn bij het gesprek met de familie en naasten.
Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten (artikel)
Onderwijsmateriaal
Opinieartikel 'Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten' van Yvo Smulders waarin wordt stilgestaan bij het markeren van palliatieve patiënten en het onderscheid tussen curatie en palliatie.
Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor hulpverleners, begeleiders, vrijwilligers en managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg (FACT-teams) en anderen die te maken hebben met dak- en thuislozen en meer willen weten over palliatieve zorg.
Goede palliatieve zorg in de GGZ (tools)
Onderwijsmateriaal
GGZ Centraal ontwikkelde een aantal instrumenten waarmee ook andere ggz-organisaties zonder palliatieve unit kunnen werken aan goede zorg voor hun patiënten. Enkele voorbeelden zijn: de handleiding ‘Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis’, het laatste wensenboekje, een checklist palliatieve fase.
Moreel lastige situaties in de zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Hulpmiddel om in de zorgpraktijk om te gaan met een zorg- of medisch dilemma. Biedt een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de omgang met moreel lastige situaties in de zorg of ethische dilemma's.
In gesprek met migranten over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Vier voorlichtingsfilms over palliatieve zorg in verschillende culturen. Aan bod komen de diverse aspecten en fases van de palliatieve zorg in de Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Chinese cultuur.
Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning als voorbereiding op het contactonderwijs tijdens master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC. Deze maakt deel uit van een onderwijspakket en gaat over einde leven beslissingen, met een virtuele patiëntencasus en materiaal voor het contactonderwijs.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.