Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Video over het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve fase. De video is te gebruiken als achtergrondmateriaal in het onderwijs.
Ethische aspecten van euthanasie (les)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht, werkgroepdocument en een presentatie waarmee studenten een persoonlijke visie kunnen vormen rondom euthanasie en inzicht krijgen in de feitelijke procedure en praktijk.
Expertbibliotheek palliatieve zorg (toolkit)
Onderwijsmateriaal
Studenten 'lenen' een expert uit de expertbibliotheek palliatieve zorg. Ze gaan met deze expert in gesprek om een specifieke leervraag te beantwoorden.
Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Onderwijsmateriaal
Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode 'Signalering in de palliatieve fase' biedt hiervoor concrete handvatten.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatie met een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal voor de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg.
Diversiteit in de zorg (onderwijspakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket waarin zorgverleners en docenten handvatten en oplossingen aangereikt krijgen voor dilemma's in de palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond.
Palliatieve zorg: behandelopties (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learningmodule om kennis op te doen over palliatieve zorg, behandelopties en keuzes rondom het levenseinde.
Het goede levenseinde in casussen (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners.
Agora (website)
Onderwijsmateriaal
Informatieve website over palliatieve zorg. Studenten kunnen er over allerlei actuele onderwerpen informatie vinden. De site heeft onder meer een kennisbank met instrumenten, feiten en cijfers en blogs van patiënten en zorgverleners.
Tijd om te sterven (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire waarin patiënten in het hospice worden gevolgd. Een indringende kijk op sterven en inzicht in hospicezorg.
The End (video)
Onderwijsmateriaal
Website met een verzameling binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde.
Het ongekende belang van palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
TEDx van longarts en auteur Sander de Hosson waarin hij het belang van palliatieve zorg belicht en pleit voor zorg voor de mens in plaats van het behandelen van de ziekte.
Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentaties en docenthandleidingen van de terugkomdagen coschap huisartsgeneeskunde Erasmus MC, gericht op co-assistenten in de master huisartsgeneeskunde.
Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning ter voorbereiding op het contactonderwijs tijdens de master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC.
Pal voor u (website)
Onderwijsmateriaal
Platform met informatie en ervaringen over ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg via magazines en themaboekjes.
Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie (boek)
Onderwijsmateriaal
Boekje waarin wordt besproken hoe dementie zich naar het einde toe ontwikkelt en welke inzichten of vraagstukken hierbij kunnen komen kijken.
Bewust stoppen met eten en drinken (podcast)
Onderwijsmateriaal
Podcast over een gast uit hospice de Duinsche Hoeve die bewust is gestopt met eten en drinken om het sterven te versnellen. Zorgverleners en een naaste komen aan het woord.
Introductie palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning ter introductie van palliatieve zorg met onder meer: het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, markering van de palliatieve fase, generalist en specialist in de palliatieve zorg.
Met het einde in zicht (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren.
Kennisbank Pharos (website)
Onderwijsmateriaal
Website met materialen over interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg voor de zorgverlener die te maken heeft met mensen uit diverse culturen of moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie over palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.