Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Taboes over de dood bespreken (kaartspel)
Onderwijsmateriaal
Kaartspel dat mensen in hun laatste levensfase stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan over de dood en hen zo helpt om in deze fase keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Onderwijsmateriaal
Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode 'Signalering in de palliatieve fase' biedt hiervoor concrete handvatten.
Introductie palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning van ongeveer 30 minuten ter introductie van palliatieve zorg met onder meer: het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, markering van de palliatieve fase, generalist en specialist in de palliatieve zorg: hoe vind je elkaar en wie doet wat - grenzen bepalen, en het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg.
Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond.
Suggesties leertaken zorgstage geneeskundestudenten
Onderwijsmateriaal
Suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskundestudenten. Doel is studenten in een vroege fase van hun opleiding te laten kennismaken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg.
Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentaties en docenthandleidingen van de terugkomdagen coschap huisartsgeneeskunde Erasmus MC, gericht op co-assistenten in de master huisartsgeneeskunde.
Palliatieve zorg in ons zorgsysteem (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht om een betoog te schrijven over palliatieve zorg in ons zorgsysteem.
Palliatieve casuïstiek
Onderwijsmateriaal
Vijf casusbeschrijvingen met vragen over cervixcarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercirrose en dementie/frailty.
Dilemma's in de palliatieve zorg (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht voor het schrijven van een bachelor essay, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen te kiezen uit acht stellingen. Alle stellingen hebben een aan de palliatieve zorg gerelateerd dilemma als onderwerp.
Palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Kennisclip die studenten geneeskunde een inleiding biedt op palliatieve zorg. Er wordt onder meer ingegaan op fases, herkenbare patronen en specifieke kenmerken.
Palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Website met algemene informatie over palliatieve zorg, die kan dienen als bronmateriaal voor een algemene introductie over palliatieve zorg.
Stadia van de palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Beschrijving van de vier stadia van palliatieve zorg: ziektegerichte palliatie, symptoomgerichte palliatie, stervensfase, nazorg.
Het ongekende belang van palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
TEDx van longarts en auteur Sander de Hosson waarin hij het belang van palliatieve zorg belicht en pleit voor zorg voor de gehele mens in plaats van het behandelen van de ziekte.
Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond (brochure)
Onderwijsmateriaal
De voorlichtingsbrochure 'Lessen uit gesprekken over leven en dood: palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond' is bruikbaar bij onderwijs over aandacht voor diversiteit bij palliatieve zorg.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm met een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De film is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal voor de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg.
De dokter en de dood (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek met 47 losse essays waarin verschillende thema's aan bod komen over de bijzondere relatie van de dokter met de dood. De essays bieden een praktisch houvast voor artsen en andere zorgprofessionals om optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in tijdnood.
Dame Cicely Saunders describes the principles of palliative care (video)
Onderwijsmateriaal
Engelstalig interview met Cicely Saunders (11 minuten) over het begin van palliatieve zorg en het ontstaan van de grondbeginselen van palliatieve zorg.
Agora (website)
Onderwijsmateriaal
Informatieve website over palliatieve zorg. Studenten kunnen er over allerlei actuele onderwerpen informatie vinden. De site heeft onder meer een Kennisbank met instrumenten, feiten en cijfers en blogs van patiënten en zorgverleners.
Introductie palliatieve zorg (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit vier onderdelen: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Generalist en specialist, Markering palliatieve fase en Meetinstrumenten in de palliatieve zorg. De workshop maakt als module deel uit van het b-learningpakket palliatieve zorg.
The End (video's)
Onderwijsmateriaal
Website met een verzameling binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.