Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners

 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, lesmodule, lespakket
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten ja
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 september 2023

'Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners' is een boek over palliatieve zorg. Het boek is geschreven door Rob Bruntink en Mariska Overman.

Het boek behandelt de belangrijkste thema’s van palliatieve zorg op een laagdrempelige wijze, zoals symptoombestrijding, markering, samenwerken, vroegtijdige zorgplanning, nazorg en zorg voor de zorgenden. Ook is er aandacht voor de meetinstrumenten die veel bij palliatieve zorgverlening gebruikt worden en wordt regelmatig verwezen naar het Kwaliteitskader Palliatieve zorg. Daarnaast bevat het boek een reeks toets- en reflectievragen, die uitnodigen om in gezamenlijkheid te bespreken (al dan niet in een onderwijssetting). Het boek is een uitgave in de Compact Reeks van Bureau MORBidee.

Leerdoelen

Na het lezen van dit boek:

 • Weet je wat palliatieve zorg is en weet je welke fasen hierin worden onderscheiden
 • Weet je hoe palliatieve zorg zich verhoudt tot termen als levenseindezorg, terminale zorg en hospicezorg
 • Weet je wat de belangrijkste pijlers van palliatieve zorg zijn
 • Weet je welke patiëntengroepen palliatieve zorgbehoeften hebben
 • Weet je wat de meest voorkomende klachten zijn in de palliatieve fase
 • Weet je hoe je de eigen regie van patiënten kunt ondersteunen
 • Ken je het belang van vroegtijdig markeren, signaleren en anticiperen
 • Weet je wat vroegtijdige zorgplanning is, en wat het belang daarvan is voor patiënt/naasten en zorgverleners
 • Weet je welke beroepsgroepen bij palliatieve zorg betrokken kunnen zijn
 • Ken je het belang van samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve terminale zorg
 • Weet je waarom ‘goed voor jezelf zorgen’ van belang is voor mensen die palliatieve zorg verlenen
 • Ben je bekend met het bestaan van consultatieteams palliatieve zorg en de richtlijnen palliatieve zorg
 • Weet jij welke meetinstrumenten het meest gebruikt worden in de palliatieve zorgverlening

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.