Projecten

Projecten

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Projectstatus
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research
Project
In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen.
Onderzoeksproject 'PalliSupport'
Project
Het project 'PalliSupport' richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Doel ervan is het verbeteren van de continuïteit van zorg, het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuisopnames en het faciliteren van zorg die aansluit bij de levenseindevoorkeuren, in het bijzonder de voorkeursplaats van overlijden.
Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en transmurale samenwerkingsafspraken
Project
Regionale zorgorganisaties in de regio‚Äôs Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard organiseren gezamenlijk transmurale multidisciplinaire consultatieteams palliatieve zorg, het Palliatief Advies Team (PAT). Zij adviseren dagelijks professionals in de eerste- en tweedelijnszorg met vragen die betrekking hebben op patiënten in de laatste levensfase.
Transmuraal zorgpad palliatieve fase
Project
Het project 'Transmuraal zorgpad palliatieve fase' is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de markering van de start van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Het zorgpad bevordert een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt. De visualisatie draagt bij aan beter inzicht voor, en consensus tussen alle betrokkenen.
Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase
Project
'Zorgpad Stervensfase' is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Het draagt bij aan het markeren van de stervensfase, het verminderen van de symptoomlast van de stervende patiënt, bevordert de communicatie met de patiënt en diens naasten en de multidisciplinaire communicatie.
Goed voorbeeld: Inspiratiecyclus STEM
Project
De Inspiratiecyclus 'STEM' ondersteunt en versterkt zorgverleners om met patiënten in contact te zijn over hun (naderende) levenseinde. In dat contact worden antwoorden gezocht op de vraag wat voor de zorgvragers en hun naasten belangrijk én onbelangrijk is.
Onderzoek bij slechte prognose alvleesklierkanker
Project
Tot nu toe is er beperkt onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces omtrent de behandeling van het pancreascarcinoom en naar de vraag welke overwegingen een rol spelen bij de beslissing om geen tumorgerichte behandeling in te zetten. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de kenmerken van patiënten die geen tumorgerichte behandeling kregen, de redenen voor deze beslissing en hun overleving.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.