Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
'We moeten méér praten over de dood om de kwaliteit van zorg te verbeteren' (interview)
Publicatie
Rob Bruntink interviewt arts palliatieve geneeskunde Manon Boddaert over haar proefschrift 'Quality Palliative Care For All -Want it!- Towards death, while alive'.
Advies Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: 'Leven met het einde in zicht'
Publicatie
Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt. Het is het laatste deel van een tweeluik over beter samenleven en zorgen met de onontkoombare dood in het vooruitzicht.
Art based learning en kanker
Publicatie
Art based learning is een reflectieve methodiek, waarbij het vrije associatieve denken centraal staat en men leert van het kunstwerk. Dit wordt in Nederlandse onderzoek toegepast bij patiënten die net te horen hebben gekregen dat zij niet te behandelen kanker hebben, maar die nog in goede toestand verkeren (WHO 0-1).
CANON palliatieve zorg
Publicatie
Canon met 25 vensters waarin een aantal pioniers in de palliatieve zorg hun verhaal vertellen en daarmee de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland in beeld brengen.
Cardiologische interventies bij hartfalen
Publicatie
De patiëntengroep met hartfalen kenmerkt zich door een onzeker ziekte beloop, kans op plotselinge dood en complexe symptomatologie.
Column: Onrust
Publicatie
Column van een huisarts die wordt gebeld over een patiënte in de palliatieve fase, met toenemende pijnklachten. Hij spreekt doorbraakdosering morfine af. Als hij langsgaat blijkt er sprake te zijn van overdosering.
De dood als olifant in de kamer (Pallium-interview)
Publicatie
Palliatieve zorg richt zich op het levenseinde, maar verliest de dood zelf uit het oog. Filosoof Eric Ettema vindt dat zorgverleners meer oog moeten hebben voor de betekenis die de stervende toekent aan de dood. Daarmee kunnen ze de eenzaamheid van het sterven verlichten.
De inzet, of het gebrek daaraan, van palliatieve zorg bij patiënten met brandwonden
Publicatie
De morbiditeit en mortaliteit van brandwondenslachtoffers stijgt naarmate de leeftijd en het totaal verbrande lichaamsoppervlak hoger is. Palliatieve zorg kan patiënten en hun naasten ondersteunen in het nemen van moeilijke beslissingen over voortzetten of stoppen van behandelingen.
Dopamine-antagonisten tegen misselijkheid
Publicatie
Het optreden van misselijkheid en braken wordt voor een belangrijk deel geregeld vis de chemo-receptor-triggerzone (CTZ) in de hersenen.Dit artikel geeft een goed overzicht van de in de palliatieve praktijk gebruikelijke dopamine-antagonisten.
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie
De EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen op het moment van publicatie. Daartoe is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Effectieve communicatie tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten in de palliatieve zorg
Publicatie
In de palliatieve zorg is effectieve communicatie tussen zorgverleners en patiënten en hun naasten essentieel om adequaat tegemoet te komen aan de behoeften en voorkeuren van patiënten en naasten. We onderzochten wat effectieve communicatie met zorgverleners betekent volgens patiënten met een gevorderde ziekte en hun naasten.
Euthanasie: puntjes op de i
Publicatie
De zorgvuldigheidseisen gesteld in de WTL (euthanasiewet) houden o.a. in dat de arts de overtuiging heeft dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is, het lijden uitzichtloos en ondraaglijk en er geen redelijke andere oplossing is.
Goede cardiovasculaire gezondheid met 50 jaar: minder kans op dementie
Publicatie
Wie op 50-jarige leeftijd een goede cardiovasculaire conditie heeft, loopt minder kans op latere leeftijd dement te worden. Dat is de uitkomst van een prospectieve cohortstudie uit Frankrijk, het VK en Finland.
Handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Publicatie
Handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt, bedoeld voor zorgverleners.
IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis (factsheet)
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
IKNL’ers en PZNL’ers doen mee aan de jaarlijkse Roparun
Publicatie
Moyke Versluis en Madelon Voets zijn twee van de acht lopers die eind mei vanuit IKNL en PZNL meedoen aan de Roparun. De Roparun is een tweedaagse estafette-hardlooptocht, waarmee geld wordt opgehaald voor palliatieve zorg. “Ik vrees vooral de tegenwind.”
Indicatiekaartje Palliatieve Zorg (zakkaartje)
Publicatie
Zakkaartje dat zorgverleners helpt om stapsgewijs te bepalen of de inzet van een Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ) gewenst is.
Inspiratieadvies Stervelingen - Beter samenleven met de dood (rapport)
Publicatie
Inspiratieadvies van de De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over het normaliseren van de dood en rouw als onderdeel van de samenleving. Het is op 9 december 2021 aangeboden aan Tweede Kamerleden. maar is ook nadrukkelijk bedoeld als inspiratie voor de samenleving.
Interview Mirjam Willemsen
Publicatie
Rob Bruntink interviewde huisarts Mirjam Willemsen. Mirjam is ongeneeslijk ziek én hoofdpersoon in de documentaire 'Dying to live' die donderdag 16 maart 2023 wordt uitgezonden.
Interview met Rinie Huitema: 'Een patiënt heeft het recht om ‘nee’ te zeggen tegen onze openheid.' (Pallium-interview)
Publicatie
Rinie Huitema is verpleegkundig pijnconsulent en palliatief consulent bij de Treant Zorggroep in Drenthe/Zuidoost-Groningen. Haar werklocatie – het ziekenhuis Scheper in Emmen – ligt nabij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zij spreekt regelmatig met asielzoekers die ongeneeslijk ziek zijn.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.