Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en transmurale samenwerkingsafspraken
Project

Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en transmurale samenwerkingsafspraken

Voor vragen, neem contact op met:
Monique van den Broek Netwerk palliatieve zorg Oss-Uden-veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en transmurale samenwerkingsafspraken

Regionale zorgorganisaties in de regio’s Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard organiseren gezamenlijk transmurale multidisciplinaire consultatieteams palliatieve zorg, het Palliatief Advies Team (PAT). Zij adviseren dagelijks professionals in de eerste- en tweedelijnszorg met vragen die betrekking hebben op patiënten in de laatste levensfase. Met name telefonisch, maar ook bedside. Het PAT is tevens betrokken bij het opstellen en implementeren van regionale samenwerkingsafspraken en verzorgt scholingen en intervisie aan generalisten en specialisten op het gebied van palliatieve zorg. 

Kenmerkend voor het PAT is de regionale aanpak; PAT vormt een verbinding tussen bevlogen koplopers in de palliatieve zorg met regionaal draagvlak. Op inhoud worden mensen bij elkaar gebracht. 

Doel 

Met de transmurale samenwerking wil het PAT zorgen voor meer samenhang in de palliatieve zorgverlening in de netwerkregio en dat palliatieve zorg een nog duidelijker profiel krijgt. Daarnaast wil het PAT deze innovatieve manier van regionale samenwerking doorontwikkelen. Basiskennis over palliatieve zorg onder generalisten wordt dusdanig vergroot, zodat zij proactieve zorgplanning kunnen toepassen en waar nodig tijdig specialistische expertise vraagt bij de experts van het PAT. 

Hiermee wordt beoogd dat iedereen verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste, bekwame zorgverleners. Tevens wordt getracht met proactieve zorgplanning onnodige ziekenhuisopnames en onnodige behandelingen terug te brengen. Kwaliteit van leven en waardig sterven staan daarbij centraal. 

Meer informatie 

Meer informatie vind je in op de volgende plaatsen:  

  

Voor vragen, neem contact op met:
Monique van den Broek Netwerk palliatieve zorg Oss-Uden-veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.