Opleidingen

Overzicht van opleidingen, bijscholingen, trainingen en workshops  over palliatieve zorg. Je vindt er naast de beschikbaarheid van klassikale (fysieke) opleidingen en e-learnings (online trainingen) ook combinaties van die beide vormen aan (zogenaamde b-learnings).

Voor iedereen die in de praktijk met palliatieve zorg te maken heeft, zijn in het overzicht passende opleidingen te vinden. Er zijn opleidingen voor alle beroepsgroepen, met een diversiteit aan niveaus.

Dit opleidingsoverzicht is tot stand gekomen door bereidheid van aanbieders om hun opleidingen op deze site te delen.

Wil je ook een opleiding delen op deze pagina? Neem dan contact met ons op. 

Filteren
Thema's
Zorgverleners
Opleidingsniveau
Type
Ziekte en symptomen
CanMEDS
EPA's
Cursus Teamontwikkeling
Opleiding
Binnen palliatieve zorg is het van belang als een eensgezind team rondom de cliënt en diens naasten te staan. De cursus Teamontwikkeling daagt je uit om als teamlid een stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie.
Cursus Palliatieve Zorg
Opleiding
De cursus bestaat uit zes modules over wat het werken in de palliatieve zorg voor jou betekent, over het herkennen van symptomen, dementie en palliatieve zorg, en spirituele zorg. Het ontdekken van hoe jezelf werkt, het delen van ervaringen en met elkaar kijken komen bij de modules aan de orde.
E-learning basis palliatieve zorg (begingoedzorggoed.nl)
Opleiding
De e-learning wil het generalistische niveau bij zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg verhogen. Het bestaat een samenhangende serie van acht e-learning modules: Introductie Palliatieve zorg; Communicatie; Gezamenlijke besluitvorming; Slecht nieuws gesprek; Complexe omstandigheden; Zorg rondom het levenseinde; Verlies, verdriet en rouw; Krassen op de ziel.
E-learning Zorg voor de Zorgenden
Opleiding
In deze tijd waar mogelijk veel nieuwe (ethische) dilemma’s komen, is het belangrijk de zorgprofessionals daar waar mogelijk te ondersteunen. Deze e-learning biedt de zorgprofessional inzicht in het aangeven van de eigen grenzen, het reflecteren op je eigen aanpak en rol en het geeft inzicht en handvatten voor het continu blijven ontwikkelen.
Palliatieve zorg en euthanasie
Opleiding
Zuster 055 biedt diverse geaccrediteerde bijscholingen. Onder andere palliatieve zorg en euthanasie, Rouw en rouwreacties, Levenseindegesprekken en De laatste zorg na overlijden.
Post-bachelor palliatieve zorg
Opleiding
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-bachelor opleiding palliatieve zorg geeft je verdieping in je vak zodat je voortrekker kunt zijn en handvatten om je dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Workshop CONTACT
Opleiding
‘Hoe maak ik als zorgprofessional en als mens contact met de patiënt/cliënt rondom het sterven'? Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Vaak komen ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen.
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg
Opleiding
Een introductie in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg gericht op huisartsen. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken. Je krijgt praktische handvatten geboden hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en te hanteren.
Nascholing Begeleiding bij rouw
Opleiding
Een rouwproces is vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Om als huisarts de signalen van somatisch klachten in het rouwproces te herkennen, het verloop van een rouwproces, de signalen van gecompliceerde rouw en wanneer je extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkeld.
Verpleegkundige in de palliatieve zorg
Opleiding
Tijdens deze opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Zo leer je bijvoorbeeld over de specifieke (zorg) aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase, vanuit een breed perspectief kijken naar de palliatieve zorg met de focus op de individuele patiënt en zijn of haar specifieke problemen tijdens deze fase.
E-Learning Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Opleiding
Voor alle verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor mensen met kanker is er een gratis online e-learning over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.
E-learning Interculturele palliatieve zorg
Opleiding
Een e-learning over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie, de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.
Cursus Organisatie rond palliatieve zorg
Opleiding
Deze opleiding wordt aangeboden door LHV academie. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe is dit te bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Daarnaast is er aandacht voor wel of niet behandelen, belang van een proactief zorgplan, hoop en zingeving met behulpzame modellen.
Training Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ Elann
Opleiding
Elann biedt diverse trainingen waaronder Training Vakinhoudelijk leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ. Deze training is bestemd voor verzorgenden die de basis nascholing palliatieve zorg gevolgd hebben en aandachtsvelder worden in hun organisatie.
Training Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VPK Elann
Opleiding
De training Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg is bestemd voor verpleegkundigen die de basis nascholing palliatieve zorg gevolgd hebben en aandachtsvelder worden in hun organisatie. Het gaat hierbij om voortrekker te zijn in de palliatieve zorg in je eigen werkomgeving en het geleerde in de basis nascholing verder te brengen in je eigen praktijk.
Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Elann
Opleiding
Elann biedt een basistraining palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen aan. Deze nascholing is gericht op de meest voorkomende problematiek van de patiënt in de palliatieve fase.
Leergang Palliatieve Zorg Saxion
Opleiding
De leergang bestaat uit vijf modules: Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk; Palliatieve zorg; begripsbepaling, proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning), markering en gezamenlijke besluitvorming; Organisatie en innoveren; Gedrag en communicatie; Professionalisering van de verpleegkundige in de palliatieve zorg.
Scholing Levenseindegesprekken
Opleiding
Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je ermee en waarover praat je precies? Over die vragen gaat de scholing 'Levenseindegesprekken'.
E-learning Inleiding in de palliatieve zorg (niveau 3-4; Scholing Dichtbij)
Opleiding
Scholing Dichtbij biedt diverse e-learningsmodules en scholingen aan waaronder de e-learningreeks Inleiding in de palliatieve zorg. De e-learningreeks bestaat uit 4 delen: Inleiding in de palliatieve zorg; Dyspneu in de palliatieve fase; Pijn in de palliatieve fase; De stervensfase. De delen zijn afzonderlijk te volgen.
Basiscursus Palliatieve zorg ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen niveau 4
Opleiding
ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen biedt de Basiscursus Palliatieve zorg voor verpleegkundigen aan.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.