Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. Met behulp van de filters zoek je gemakkelijk op bijvoorbeeld niveau of functie. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen. Zoek je liever op regio? Klik dan hier.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de catalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda van Palliaweb.

Naar de agenda

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
CONTACT (workshop)
Opleiding
Incompany workshop waarin de gelijknamige documentaire over de interactie tussen een arts en een patiënt in de laatste levensfase centraal staat. Na het bekijken van CONTACT reflecteren de deelnemers en zoeken persoonlijk antwoord op enkele vragen.
Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding
Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over de inzet van 'Het Levenspad' op basis van casuïstiek. Vanuit 'Het Levenspad' wordt door drie perspectieven (naasten, patiënt en professionals) naar het palliatieve proces gekeken.
Palliatieve zorg (basiscursus)
Opleiding
Basiscursus voor zorgverleners om te leren op welke wijze palliatieve zorg geboden kan worden aan patiënten en naasten om de kwaliteit van leven te bevorderen.
Palliatieve Zorg Verpleegkundige (opleiding)
Opleiding
Opleiding voor verpleegkundigen die werken met patiënten in de palliatieve fase. Tijdens de opleiding worden kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg ontwikkeld.
Scholing Palliatieve Zorg
Opleiding
Scholing waarin wordt stilgestaan bij het essentiële verschil tussen de palliatieve en terminale fase en zorg.
Palliatieve zorg (basis)
Opleiding
Training voor verzorgenden en woon-zorgbegeleiders die werken met mensen in de palliatieve fase met kennis en inzichten over specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.
Begin Goed Zorg Goed (e-learning)
Opleiding
E-learning bestaande uit acht modules die ook los zijn te volgen en per module zijn geaccrediteerd (ABAN en VSR).
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding13-10-2022t/m09-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding18-10-2022t/m14-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Landelijke AIOS tweedaagse palliatieve zorg (cursus)
Opleiding03-11-2022t/m04-11-2022
Tweedaagse interactieve en praktische cursus palliatieve zorg voor AIOS van alle medisch specialismen. Thema's als cultuursensitiviteit, communicatievaardigheden, symptoommanagement, interdisciplinair samenwerken, spiritualiteit komen aan bod.
Palliatieve zorg (post-hbo)
Opleiding10-11-2022t/m14-12-2023
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-hbo opleiding 'Palliatieve Zorg' geeft verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Terminale zorg bij wilsonbekwaamheid (training)
Opleiding16-11-2022
Interactieve cursus waarin uitvoerig wordt ingegaan op de behandelmogelijkheden zoals euthanasie, de zorgvuldigheidscriteria, stoppen met eten en drinken (STED) en palliatieve sedatie. Twee expertsprekers, beiden kaderarts palliatieve zorg en SCEN arts, begeleiden deze cursusdag.
Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen (workshop)
Opleiding24-11-2022
Introductie op 24 november 2022 in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg, gericht op huisartsen met theoretische achtergronden, casuïstiek en praktische handvatten over hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en hanteren.
Palliatieve zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants
Opleiding10-01-2023t/m28-06-2023
De cursus is bedoeld om basiskennis en vaardigheden ten aanzien van de palliatieve zorg te verstevigen of te verdiepen. Ook voor het opdoen van basiskennis over consultvoering in een intra-(trans)muraal palliatief consultatieteam.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.