Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 april 2023
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Palliatieve zorg
Opleiding
Cursus over palliatieve zorg voor aiossen en artsen om hen praktische handvatten te bieden.
Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding
De post mbo-leergang 'Palliatieve zorg' is bedoeld voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
Palliatieve Zorg Interprofessioneel (meerdaagse scholing)
Opleiding
Verdiepende scholing waarin de cursist (werkzaam in een interdisciplinair team) gekoppeld wordt aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
CONTACT (workshop)
Opleiding
Incompany workshop waarin de gelijknamige documentaire over de interactie tussen een arts en een patiënt in de laatste levensfase centraal staat. Na het bekijken van CONTACT reflecteren de deelnemers en zoeken persoonlijk antwoord op enkele vragen.
Palliatieve zorg - Basiscursus
Opleiding
In deze e-learningcursus Palliatieve zorg leer je op welke wijze zorg geboden kan worden aan cliënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen.
Palliatieve zorg (post-hbo)
Opleiding
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-hbo opleiding 'Palliatieve Zorg' geeft verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding
Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden over de inzet van 'Het Levenspad' op basis van casuïstiek. Vanuit 'Het Levenspad' wordt door drie perspectieven (naasten, patiënt en professionals) naar het palliatieve proces gekeken.
Palliatieve zorg (basiscursus)
Opleiding
Basiscursus voor zorgverleners om te leren op welke wijze palliatieve zorg geboden kan worden aan patiënten en naasten om de kwaliteit van leven te bevorderen.
Palliatieve zorg (post-hbo-leergang)
Opleiding
Leergang voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase.
Palliatieve Zorg Verpleegkundige (opleiding)
Opleiding
Opleiding voor verpleegkundigen die werken met patiënten in de palliatieve fase. Tijdens de opleiding worden kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg ontwikkeld.
Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (e-learning)
Opleiding
E-learning voor zorgverleners over palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson.
Scholing Palliatieve Zorg
Opleiding
Scholing waarin wordt stilgestaan bij het essentiële verschil tussen de palliatieve en terminale fase en zorg.
Palliatieve zorg (basis)
Opleiding
Training voor verzorgenden en woon-zorgbegeleiders die werken met mensen in de palliatieve fase met kennis en inzichten over specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.
Palliatieve zorg (basisscholing)
Opleiding
Basiscursus voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3/4 die op zoek zijn naar verdieping van hun (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.