Opleidingen

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2020

Overzicht van opleidingen, bijscholingen, trainingen en workshops  over palliatieve zorg. Je vindt er naast de beschikbaarheid van klassikale (fysieke) opleidingen en e-learnings (online trainingen) ook combinaties van die beide vormen aan (zogenaamde b-learnings).

Voor iedereen die in de praktijk met palliatieve zorg te maken heeft, zijn in het overzicht passende opleidingen te vinden. Er zijn opleidingen voor alle beroepsgroepen, met een diversiteit aan niveaus.

Dit opleidingsoverzicht is tot stand gekomen door bereidheid van aanbieders om hun opleidingen op deze site te delen.

Wil je ook een opleiding delen op deze pagina? Neem dan contact met ons op. 

Filteren
Thema's
Zorgverleners
Opleidingsniveau
Type
Ziekte en symptomen
CanMEDS
EPA's
Cursus Teamontwikkeling
Opleiding
Binnen palliatieve zorg is het van belang als een eensgezind team rondom de cliënt en diens naasten te staan. De cursus Teamontwikkeling daagt je uit om als teamlid een stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie.
Cursus Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgden
Opleiding
De cursus bestaat uit zes modules over wat het werken in de palliatieve zorg voor jou betekent, over het herkennen van symptomen, dementie en palliatieve zorg, en spirituele zorg. Het ontdekken van hoe jezelf werkt, het delen van ervaringen en met elkaar kijken komen bij de modules aan de orde.
E-learning basis Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundig(en) specialisten (Begin Goed Zorg Goed)
Opleiding
De e-learning wil het generalistische niveau bij zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg verhogen. Het bestaat een samenhangende serie van acht e-learning modules: Introductie Palliatieve zorg; Communicatie; Gezamenlijke besluitvorming; Slecht nieuws gesprek; Complexe omstandigheden; Zorg rondom het levenseinde; Verlies, verdriet en rouw; Krassen op de ziel. De modules zijn los te volgen.
E-learning Zorg voor de Zorgenden voor verpleegkundigen en verzorgenden
Opleiding
In deze tijd waar mogelijk veel nieuwe (ethische) dilemma’s komen, is het belangrijk de zorgprofessionals daar waar mogelijk te ondersteunen. Deze e-learning biedt inzicht in het aangeven van de eigen grenzen, het reflecteren op je eigen aanpak en rol en het geeft inzicht en handvatten voor het continu blijven ontwikkelen.
Palliatieve zorg en euthanasie
Opleiding
Zuster 055 biedt diverse geaccrediteerde bijscholingen aan waaronder Palliatieve zorg en euthanasie. Daarnaast zorgcursussen als Rouw en rouwreacties, Levenseindegesprekken en de e-learning De laatste zorg na overlijden.
Leergang Palliatieve zorg Post-bachelor verpleegkundigen
Opleiding
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-bachelor opleiding Palliatieve zorg geeft verdieping in je vak zodat je voortrekker kunt zijn en handvatten om je dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Workshop CONTACT
Opleiding
‘Hoe maak ik als zorgprofessional en als mens contact met de patiënt/cliënt rondom het sterven'? Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Vaak komen ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen.
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen
Opleiding
Een introductie in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg gericht op huisartsen. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken. Je krijgt praktische handvatten geboden hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en te hanteren.
Nascholing Begeleiding bij rouw
Opleiding
Een rouwproces is vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Om als huisarts de signalen van somatisch klachten in het rouwproces te herkennen, het verloop van een rouwproces, de signalen van gecompliceerde rouw en wanneer je extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkeld.
Palliatieve Zorg Verpleegkundige
Opleiding
Tijdens deze opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Zo leer je bijvoorbeeld over de specifieke (zorg) aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase, vanuit een breed perspectief te kijken naar de palliatieve zorg met de focus op de individuele patiënt en zijn of haar specifieke problemen tijdens deze fase.
E-Learning Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Opleiding
Een e-learning voor verpleegkundigen en diëtisten betrokken bij de zorg voor mensen met kanker. Het bespreekt het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten. Het biedt zorgverleners handvatten zodat patiënt gehoord en begrepen wordt. In de palliatieve fase kunnen patiënten met kanker hier mee te maken hebben.
E-learning Interculturele palliatieve zorg voor artsen
Opleiding
Een e-learning bestaande uit twee delen. In deel komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Deel 2 bespreekt de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.
Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ Elann
Opleiding
Elann biedt diverse trainingen waaronder Training Vakinhoudelijk leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ. Deze training is bestemd voor verzorgenden die de basis nascholing palliatieve zorg gevolgd hebben en aandachtsvelder worden in hun organisatie.
Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg verpleegkundingen Elann
Opleiding
De training Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg is bestemd voor verpleegkundigen die de basis nascholing palliatieve zorg gevolgd hebben en aandachtsvelder worden in hun organisatie. Het gaat hierbij om voortrekker te zijn in de palliatieve zorg in je eigen werkomgeving en het geleerde in de basis nascholing verder te brengen in je eigen praktijk.
Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Elann
Opleiding
Elann biedt een basistraining palliatieve zorg voor (praktijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten aan. De nascholing is gericht op de meest voorkomende problematiek van de patiënt in de palliatieve fase.
Leergang Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Saxion
Opleiding
De leergang is voor HBO-verpleegkundigen die zich willen specialiseren in de palliatieve zorg. De leergang is modulair en bestaat uit vijf modules: Evidence Based Practice; Palliatieve zorg met ziektebeelden, proactieve zorg, markering en gezamenlijke besluitvorming; Organisatie en innoveren; Gedrag en communicatie; Professionalisering van de verpleegkundige in de palliatieve zorg.
Scholing In gesprek over het levenseinde; Praten over het levenseinde met patiënten en naasten
Opleiding
Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je ermee en waarover praat je precies? Over die vragen gaat de scholing 'Ik weet niet wat ik moet zeggen'/In gesprek over het levenseinde: Praten over het levenseinde met patiënten en naasten.
E-learning Palliatieve zorg niveau 3-4 Scholing Dichtbij
Opleiding
Scholing Dichtbij biedt met dr Sander Hosson een e-learningreeks over palliatieve zorg aan voor hulp en zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers. Het bestaat uit 4 delen: Inleiding palliatieve zorg; Dyspneu in de palliatieve fase; Pijn in de palliatieve fase; De stervensfase. De delen zijn afzonderlijk te volgen.
Basiscursus Palliatieve zorg voor verpleegkundigen ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen
Opleiding
ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen biedt de Basiscursus Palliatieve zorg voor Verpleegkundigen aan die werkzaam zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, een hospice of in een kleinschalige (wooneenheid).
Basiscursus Palliatieve zorg voor verzorgenden ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen
Opleiding
ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen biedt een basiscursus palliatieve zorg (incompany en binnen de onderwijsinstelling) aan voor verzorgenden die werkzaam zijn in de thuiszorg, een kleinschalige (beschermde) wooneenheid, een hospice of in een verpleeghuis.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!