Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Onderwijsmateriaal

Signalering in de palliatieve fase (digitale set)

  • Aanbieder IKNL
  • Versie 2019
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. IKNL biedt professionals een programma om met deze methode te leren werken. 

Het is belangrijk om te beoordelen op welk (kritisch) moment/ situaties rondom de patiënt er een andere focus/ beleid komt t.a.v. complicaties. Het palliatief redeneren is hierin van belang. Binnen de palliatieve fase moet de aandacht van het welbevinden van de patiënt op de voorgrond staan. Het perspectief van de patiënt in het kader van de levensverwachting is laag, dus mag er geen extra belasting zijn t.a.v. van complicaties. De producten (signaleringsbox) kunnen worden toegepast op een praktijkcasus. 

Sinds december 2019 is de herziene set Signalering in de palliatieve fase beschikbaar. De herziene set is uitgebreid met een signaleringskaart en informatie over zingeving en spiritualiteit. De signaleringskaarten en achtergrondinformatie van dyspneu, misselijkheid & kramp; braken, pijn en vermoeidheid in de Set Signalering zijn aangepast op basis van herziening van deze richtlijnen. Daarnaast is in elke signaleringskaart een vraag opgenomen die de zorgverlener aan de zorgvrager, en soms aan zichzelf, kan stellen om de betekenis van het symptoom te achterhalen.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.