Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Onderwijsmateriaal

Signalering in de palliatieve fase (digitale set)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal oefenmateriaal, tool
  • Versie 2020
  • Opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023

De set signalering en besluitvorming in de palliatieve fase komen te vervallen. Deze hulpmiddelen zijn geïntegreerd in de werkmethode Palliatief redeneren, wat met behulp van het afgeronde project KWASA tot stand is gekomen. Meer informatie over Palliatief redeneren vindt u hier

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. 

Het is belangrijk om te beoordelen op welk (kritisch) moment of bij situaties rondom de patiënt in de palliatieve fase er een andere focus of ander beleid moet komen ten aanzien van complicaties. Het palliatief redeneren helpt hierbij. Binnen de palliatieve fase staat de aandacht van het welbevinden van de patiënt op de voorgrond. Het perspectief van de patiënt in het kader van de levensverwachting is laag, dus mag er geen extra belasting zijn door complicaties. De producten (signaleringsbox) kunnen worden toegepast op een praktijkcasus. 

Op dit moment worden de methodieken Signalering in de palliatieve fase en Besluitvorming in de palliatieve fase geactualiseerd tot een geïntegreerde werkmethode Palliatief Redeneren met behulp van de uitkomsten van het afgeronde project KWASA (Kwaliteit van zorg Samenwerking in signaleren en besluitvorming in de palliatieve fase).
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-nd
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.