Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Onderwijsmateriaal

Signalering in de palliatieve fase (digitale set)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal oefenmateriaal, tool
  • Versie 2020
  • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Marjolein Verkammen (L&P) IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. 

Het is belangrijk om te beoordelen op welk (kritisch) moment of bij situaties rondom de patiënt in de palliatieve fase er een andere focus of ander beleid moet komen ten aanzien van complicaties. Het palliatief redeneren helpt hierbij. Binnen de palliatieve fase staat de aandacht van het welbevinden van de patiënt op de voorgrond. Het perspectief van de patiënt in het kader van de levensverwachting is laag, dus mag er geen extra belasting zijn door complicaties. De producten (signaleringsbox) kunnen worden toegepast op een praktijkcasus. 

Sinds april 2020 is de herziene set Signalering in de palliatieve fase beschikbaar. Deze herziene set is uitgebreid met een signaleringskaart en informatie over zingeving en spiritualiteit. Ook zijn de signaleringskaarten en achtergrondinformatie van dyspneu, misselijkheid & kramp, braken, pijn en vermoeidheid in de set aangepast op basis van herziening van de richtlijnen. Daarnaast is in elke signaleringskaart een vraag opgenomen die de zorgverlener aan de zorgvrager - en soms aan zichzelf - kan stellen om de betekenis van het symptoom te achterhalen.

Voor het in kaart brengen van de symptomen (stap 2 van de signaleringsmethode) is een digitale versie beschikbaar. Hier wordt per symptoom de informatie van de signaleringskaarten toegevoegd aan het werkblad.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-nd
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Marjolein Verkammen (L&P) IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.