Onderzoeksproject 'PalliSupport'
Project

Onderzoeksproject 'PalliSupport'

  • Status gestart
  • Zorgvrager ouderen, patiënten
Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Onderzoeksproject PalliSupport 

Het project 'PalliSupport' richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Het project wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw programma Palliantie. In 5 regio’s wordt een transmuraal zorgpad voor deze patiënten in hun laatste levensjaar geïmplementeerd.  

Doel 

Het project heeft de volgende doelstellingen: 

  • het verbeteren van de continuïteit van zorg 
  • het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuisopnames 
  • het faciliteren van zorg die aansluit bij de levenseindevoorkeuren, in het bijzonder de voorkeursplaats van overlijden 

Wijze 

Om deze doelstellingen te bereiken wordt in dit project in vijf regio’s een transmuraal zorgpad voor oudere patiënten in het laatste levensjaar geïmplementeerd. Centraal in het zorgpad staan de behoeftes van de patiënt en diens mantelzorger(s). Het zorgaanbod wordt hierop afgestemd door een intensivering van de samenwerking tussen generalistische zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en door het inrichten van een regionaal transmuraal team palliatieve zorg. Het zorgpad is in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland ontworpen en wordt geëvalueerd door middel van een radomized controlled trial studie. 

PalliSupport: Transmurale zorg voor ouderen

 

Meer informatie 

Meer informatie vind je op deze en op deze pagina.  

  

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.