Besluitvorming in de palliatieve fase (workshop)
Onderwijsmateriaal

Besluitvorming in de palliatieve fase (workshop)

 • Aanbieder Alexander de Graeff, internist-oncoloog UMC Utrecht, hospice-arts Demeter Marjolein van Meggelen, oncologieverpleegkundige Aveant Consulenten PalliatieTeam Midden Nederland
 • Soort materiaal tool
 • Versie 2021
 • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, specialist ouderengeneeskunde
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase helpt professionals adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase en daarbij rekening te houden met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiĆ«nt. 

In vier stappen worden toepassingskaarten gepresenteerd voor verschillende situaties of bij verschillende symptomen:

 1. situatie in kaart brengen
 2. samenvatten en proactief beleid opstellen
 3. afspraken maken over evaluatie van beleid
 4. bijstellen beleid en blijvend evalueren

Situaties en symptomen die aan bod komen zijn:

 • angst
 • anorexie en gewichtsverlies
 • dehydratie en vochttoediening
 • delier
 • depressie
 • droge mond
 • dyspneu
 • ileus
 • misselijkheid en braken
 • obstipatie
 • pijn
 • slaapproblemen
 • spirituele zorg
 • vermoeidheid bij patiĆ«nten met kanker

Studenten kunnen oefenen met de beslisschijf en de veertien toepassingskaarten. Palliatief redeneren is hierbij van belang. Leerdoel: kennismaken met de methodiek om die later zelf in de eigen praktijk te kunnen toepassen. Het doel van de casus is oefenen met de besluitvormingsmethodiek.
 

Naar het materiaal

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.