Signalering in de palliatieve fase (lesmodule workshop)
Onderwijsmateriaal

Signalering in de palliatieve fase (lesmodule workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, casuïstiek, lespakket
  • Opleiding helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

De lesmodule is als workshop opgezet. Het is bedoeld voor verzorgenden die binnen zorginstellingen (gaan) werken met de methode Signalering in de palliatieve fase. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in de conditie of gedrag bij de patiënt. Goed signaleren draagt bij aan een goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten.

Het doel van de workshop is het adequaat en vroegtijdig (h)erkennen, monitoren en bepalen van de juiste behandeling en zorg in de stervensfase.

Informatie over de materialen behorende bij de workshop:

De lesmodule kan worden gegeven door degene die de train-de-trainer heeft gevolgd of die ervaring heeft met het implementeren van de set signalering in de eigen organisatie.

 

Materialen

Lesmodule workshop Signalering in de palliatieve fase

PowerPoint voor de docent

Docentenhandreiking
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.